Home Game Jam

Game Jam

by Alicja Krawczyńska
Game Jam

Game jam to spotkanie projektantów gier mające na celu zaprojektowanie gry lub gier w określonym wcześniej czasie o ustalonej tematyce. Zwykle trwa 24 godziny bez przerwy lub 48 godzin z przerwami. Może też mieć formę warsztatową, realizowaną przez kilka dni (kolejnych) lub rozłożonych w czasie.

Określenie game jam powstało z połączenia dwóch innych angielskich słów: game, czyli gra i jam sesion, czyli wspólne muzykowanie, popularne zwłaszcza wśród wykonawców jazzu, bluesa czy folku. Główną cechą tych spotkań jest improwizacja na zadany temat.  Podobnie game jamy charakteryzują się dużą dawką wymiany doświadczeń, improwizacji, eksperymentów i prób.  Czasami game jam przyjmuje nazwę hackaton, który z kolei pochodzi ze spotkań środowiska programistów.

W każdym przypadku spotkania, jego uczestników łączy ta sama idea: udział w kreatywnym procesie powstawania gry.  Dlatego też w game jamach biorą udział projektanci, artyści, poszukiwacze źródeł czy ilustratorzy. Idealnym zespołem na game jam jest rodzina lub grupa przyjaciół, w której każdy przyjmie określoną rolę i zrealizuje część projektu.

Jeżeli masz miejsce na takie wydarzenie a w swojej instytucji skupiasz dzieci i młodzież lub rodziny lubiące wspólną rozrywkę – napisz do nas.  Udostępnimy ActionTracka, przygotujemy szkolenie z wykorzystania tej technologii w projektowaniu, podzielimy się organizacyjnym doświadczeniem.

Game jam z zespołem Good Games

  1. Game jam w bibliotece - gamifikowanie literatury

  2. Game jam w szkole lub muzeum - gamifikowanie historii

  3. Rodzinny game jam - zespołowa praca projektowa

  4. Warsztat "jak prowadzić game jam" w instytucji

[mc4wp_form id=”1853″]