Home » Niepodległa 2024 – zasady, pomysły, przykłady

Niepodległa 2024 – zasady, pomysły, przykłady

by Gabriela
Opublikowano:
Niepodległa 2024

Biuro „Niepodległa” ogłosiło nabór do programu dotacyjnego „Niepodległa 2024”. Zakres tematyczny realizowanych zadań obejmuje, jak poprzednio, okres od konfederacji barskiej aż do obrad Okrągłego Stołu. Ponadto dofinansowaniu podlegać będą także projekty związane ze świętem Dnia Flagi! W związku z tym wśród celów programu znalazło się także „podniesienie stanu wiedzy Polaków o symbolach narodowych” i „zwiększenie obecności symboli w przestrzeni publicznej”.

Cele i wartości

Program Niepodległa 2023 ma na celu wspieranie działań o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, które będą upamiętniały wydarzenia i ludzi związanych z walką o wolność w latach 1768-1989. Jednocześnie realizowane zadania powinny krzewić wśród odbiorców postawy patriotyczne, dumę z historii kraju, a także wzmacniać w Polakach przywiązanie do wolności i niepodległości.

Nowe cele, związane ze świętowaniem Dnia Flagi, to:

 • podniesienie stanu wiedzy Polaków o symbolach Rzeczypospolitej Polskiej: orle białym, barwach biało-czerwonych i hymnie państwowym: o ich historii, znaczeniu i symbolice, a także o ich użytkowaniu z należną czcią i szacunkiem.
 • zwiększenie obecności symboli Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni publicznej i w życiu społecznym jako znaków łączących naszą wspólnotę obywatelską, wzmacniających więź obywateli z państwem i jego instytucjami.

Wnioskodawcy

Wnioski w programie mogę składać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Dodatkowe punkty można jednak otrzymać za nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami. Regulamin wymienia m.in. archiwa państwowe, szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe oraz oddziały Instytutu Pamięci Narodowej.

Rodzaje zadań

Regulamin wprost określa, jakie rodzaje zadań mogą być realizowane w ramach programu Niepodległa 2024. Wśród nich znajdują się:

 • wystawy wraz z katalogami;
 • rekonstrukcje historyczne;
 • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
 • murale
 • zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).

Co ważne, wykluczone jako główna część zadania są działania prowadzone online. Mogą jednak stanowić uzupełnienie realizowanego przedsięwzięcia. Wykluczone jest także tworzenia aplikacji i stron internetowych oraz digitalizacja zasobów, wydawanie publikacji i budowanie pomników. Nie można także prowadzić szkoleń dla pracowników.

Wśród kosztów, które można ponieść z wkładu własnego pojawił się zakup/wynajem elementów rekreacyjnych. Co powiesz na grę wielkoformatową? Albo którąś z naszych tradycyjnych gier: planszowych, puzzle lub karty?

Gra wielkoformatowa

Gry wielkoformatowe to doskonały sposób na edukację przez zabawę w rozmiarze XL! W ramach programu „Niepodległa” możesz stworzyć własną grę wielkoformatową w oparciu o wybrany przez Ciebie temat. Co więcej, powstają one we współpracy z odbiorcami instytucji. Razem z różnymi instytucjami stworzyliśmy już wiele gier o tematyce historycznej – poniżej przedstawiamy dwie z nich.

Ze sztandarem po Kutnie

Ze sztandarem po Kutnie

Celem gry jest popularyzacja wiedzy na temat 37. pułku piechoty Ziemi Łęczyckiej im. księcia Józefa Poniatowskiego w aktywizujący odbiorców sposób. Fabuła gry jest inspirowana wydarzeniem historycznym, jakim było przybycie pułku do Kutna 28 kwietnia 1921 roku na stałe zakwaterowanie. Żołnierze zostali przyjęci “jak swoi” i aktywnie włączali się w życie miasta. Dzielili z mieszkańcami Kutna również problemy i wyzwania tamtego czasu: brak kanalizacji w mieście, analfabetyzm wśród dorosłych, trudności materialne oraz lokalowe. W jednostce jak w soczewce skupiały się wszystkie jasne i ciemne strony życia w latach 20-tych XX wieku. Poruszane w grze zagadnienia (w formie pytań) dotyczą zagadnień związanych z funkcjonowaniem żołnierzy pułku w Kutnie, ale dotyczą również bardziej ogólnych tematów związanych z kulturą i życiem społecznym w dwudziestoleciu międzywojennym.

 

Pani Jadwiga w opałach

Pani Jadwiga w opałach

Zadaniem graczy jest dotrzeć do położonego w centralnym punkcie planszy dworu Prendowskich w Mircu. Gra ma charakter edukacyjny: w jej skład wchodzi ponad 100 pytań, a gracze muszą wykazać się wiedzą nie tylko dotyczącą powstania styczniowego, ale całego okresu walki Polaków o niepodległość. Za poprawne odpowiedzi uczestnicy otrzymują żetony ruchu, które pozwalają im poruszać się po planszy. Zwycięża osoba/drużyna, która jako pierwsza dotrze do celu. Ilustracyjna konwencja gry w atrakcyjny sposób opowiada o dziejach regionu. Na planszy do gry – uproszczonym planie Mirca i okolic, zostały uwzględnione charakterystyczne obiekty: Dworek w Mircu, Kościół św. Leonarda, Kapliczka w Tychowie Starym. Uczestnicy rozgrywki mają szansę utrwalić w swojej pamięci architektoniczne perełki regionu. Uczestnicy rozgrywki mają szansę utrwalić w swojej pamięci architektoniczne perełki regionu. Gra powstała z inicjatywy Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec.

 

Gry tradycyjne

Karty memory

Koncentracja i ćwiczenie pamięci to główne zalety gry memory. Do dobrej zabawy wystarczą dwie osoby, ale z powodzeniem można zagrać również w większym gronie. Gra oparta o klasyczną i znaną mechanikę dobierania kart w pary. W pudełku znajduje się 40 par kartoników.

Karty Piotruś

Małym dzieciom Piotruś nigdy się nie znudzi, nieważne, czy grają dwie, trzy albo cztery osoby. Talia z 25 kartami, w tym czarny Piotruś bez pary, pozwalają na proste szybkie rozgrywki w różnym gronie. Pary na obrazkach dobiera się na podstawie trafnych skojarzeń.

Puzzle

Puzzle to okazja do spotkania i wspólnej zabawy dla szerokiej grupy odbiorców. Spowodują, że tematyka terenowej gry mobilnej będzie obecna w przestrzeni instytucji i uczestników gry znacznie dłużej. Puzzle można dostosować do wieku grupy docelowej.

Gra typu refleks

Gra typu refleks to świetny sposób na utrwalenie w świadomości odbiorców motywów związanych z tematem projektu. W zależności od pomysłu, na okrągłych kartonikach gry mogą pojawić się motywy związane z wybranym motywem wykorzystywanym w działaniach edukacyjno-animacyjnych.

 

Kwoty

Biuro „Niepodległa” przewiduje dotacje w wysokości od 10 tys. zł do 100 tys. zł przy wkładzie własnym wynoszącym minimum 15%. Cały budżet programu to 6 mln złotych.

Kryteria oceny

Pisząc wniosek, warto zwrócić uwagę na spójność planowanego zadania z wynikami diagnozy lokalnej. Zadania powinno być oczywiście zgodne z celami programu, a dodatkowo przynieść mierzalne rezultaty. Punkty otrzymują także projekty, uwzględniające zaangażowanie wolontariuszy i lokalnej społeczności, a także współpracę z innymi podmiotami. Nie należy zapomnieć także o zagwarantowaniu dostępności grupom wykluczonym z udziału w kulturze, np. seniorom, mieszkańcom ośrodków wiejskich oddalonych od centrów kulturalny, osobom z niepełnosprawnościami.

Wnioski należy złożyć do 8 grudnia 2023 do 15:59 w systemie witkac.pl.
Nie przewidziano możliwości odwołania się od wyników naboru.

Dowiedz się więcej!

Nagranie NiepodległaZobacz BEZPŁATNE nagranie webinarium z 22 listopada 2023 roku. Rozmawialiśmy o programie Niepodległa 2024 z beneficjentami poprzednich edycji. Będąc już po realizacji swoich projektów, opowiedzieli oni o swoich doświadczeniach, pomysłach, dobrych praktykach i sposobach na napisanie skutecznego wniosku!

Zobacz nagranie!

Chcesz napisać wniosek, ale nie masz pomysłu? Możemy Ci podpowiedzieć! Skontaktuj się z nami na info@goodgames.pl lub zostaw swoje dane – odezwiemy się do Ciebie!

   

  Zobacz także

  [mc4wp_form id=”1853″]