Home » Angażujące projekty historyczne – pozyskaj dotację z programu Patriotyzm Jutra!

Angażujące projekty historyczne – pozyskaj dotację z programu Patriotyzm Jutra!

by marta
Opublikowano:
flagi Polski na tle budynku wraz z logo programu Patriotyzm Jutra

Do 27 lutego można składać wnioski w programie grantowym Patriotyzm Jutra, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski. Patriotyzm Jutra jest programem, który – jak czytamy w regulaminie – ma służyć „odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski”. Kto może wziąć udział w naborze i akie zadania można realizować? Ile środków jest do zdobycia oraz w jaki wkład własny obowiązuje? Poniżej odpowiadamy na te pytania.

Patriotyzm Jutra, czyli popularyzacja historii

Głównym, celem programu Patriotyzm Jutra jest budowanie postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez zwiększanie znajomości historii Polskiej wśród społeczności lokalnych. Szczegółowe cele określone są następująco:

 • budowanie wiedzy na temat historii Polski i Polaków;
 • kultywowanie pamięci o doniosłych kartach dziejów, a także o doświadczeniach życia codziennego w przeszłości;
 • podtrzymywanie tradycji polskiej oraz szacunku dla dziedzictwa innych narodów i grup etnicznych zamieszkujących tereny Polski i dawnej Rzeczypospolitej;
 • przypominanie republikańskiej przeszłości i tradycji niepodległościowych jako źródła wartości, wzorów i kreacji twórczej;
 • upamiętnianie ważnych momentów historii regionalnej i lokalnej, istotnych dla społeczności „małej ojczyzny”.

Zadania realizowane w ramach programu powinny opowiadać więc o szeroko pojętej historii. Mogą dotyczyć wydarzeń historycznych, zjawisk społecznych i kulturalnych przemian życia gospodarczego i codziennego, polskich tradycji – ale i tradycji mniejszości etnicznych i narodowych na terenach Polsk. Inicjatywy powinny również przekazywać wiedzę o przodkach. Informacje o ich doświadczeniach, wyborach życiowych oraz sposobie postrzegania świata. Tak sformułowane cele programu dają bardzo szerokie pole manewru i pozwalają podejmować różnorodne przedsięwzięcia.

Rodzaje zadań

Regulamin określenia, jakie rodzaju przedsięwzięcia mogą być finansowane ze środków programu. Są to:

 • działania edukacyjno-animacyjne aktywizujące uczestników poprzez współdziałanie i interakcję, m.in.  warsztaty, akcje artystyczno-historyczne etc.;
 • wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, także o charakterze artystycznym, w których element historyczny jest dominujący;
 • działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii przede wszystkim historii społecznej, koncentrujących się na życiu codziennym Polaków;
 • projekty popularyzujące wiedzę o historii, w tym m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii;
 • tworzenie stron i portali internetowych promujących historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują temat rzetelnie i obiektywnie, kształtują krytyczny stosunek do wydarzeń.

Dozwolone są także nagrania, pod warunkiem że nie stanowią odrębnego zadania ani jego głównej części.

Wnioskodawcy

W ramach naboru do programu Patriotyzm Jutra wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, a także koła gospodyń wiejskich i spółdzielnie socjalne. Każdy wnioskodawca może założyć maksymalnie dwa wnioski, przy czym muszą one dotyczyć różnych zadań.

Kwoty i terminy

Wysokość dotacji różni się w zależności od wniesionego wkładu własnego. Minimalne dofinansowanie wynosi 5 tys. zł, maksymalne – 70 tys. zł, jednak kwotę powyżej 30 tys. zł można uzyskać, gdy wkład własny przekroczy 20% kwoty całego przedsięwzięcia. Zadanie powinno być realizowane między 2 stycznia a 1 grudnia 2023 roku, ale koszty poniesione przed ogłoszeniem wyników konkursu nie mogą być finansowane z dotacji. Wnioski można składać do 27 lutego do godz. 23:59 w systemie Witkac.

Kryteria oceny wniosków programu dotacyjnego Patriotyzm Jutra

Punkty będą przyznawane m.in. za „zastosowanie interaktywnych i opartych na współdziałaniu form edukacyjnych oraz możliwości praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności/wiedzy historycznej” oraz za „niesztampową formę przekazu”. Warto sięgnąć więc po nowoczesne metody i narzędzia. Wyżej oceniane będą także te projekty, które uwzględniają kwestie dostępności oraz zakładają współpracę z innymi podmiotami.

Edukacja historyczna

Patriotyzm Jutra to program, który daje instytucjom wiele możliwości: jego szeroki zakres i nacisk na ciekawe formuły pozwala przeprowadzić naprawdę ciekawe i skuteczne zadania. Interaktywność i współpraca, niesztampowe formy – gry historyczne idealnie pasują do tego opisu. Rywalizacja w zespołach, naukach poprzez doświadczenie i wejście do świata gry sprawiają, że zdobyta wiedza historyczna na długo zostaje z graczami.

Zobacz wideorelację z premiery gry „Płomienny Świt” dofinansowanej w 2022 roku z programu Patriotyzm Jutra!

Historia jest również kopalnią inspiracji i wiedzą o tym twórcy naprawdę wysokobudżetowych gier, sięgający po różne wątki z przeszłości. Wiedzą o tym także pracownicy różnych instytucji kulturalnych. Sprawdź, jakie gry zrealizowali z nami w ramach Patriotyzmu Jutra!

  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat programów Niepodległa i Patriotyzm Jutra? Masz już pomysł na grę i chcesz zrealizować ją razem z Good Games? Skontaktuj się z nami: info@goodgames.pl lub zostaw swoje dane, a wtedy my odezwiemy się do Ciebie!

  Zobacz także

  [mc4wp_form id=”1853″]