Home » Gry terenowe z programu „Niepodległa” na 2020

Pojawiła się kolejna możliwość uzyskania dotacji na realizację ciekawych formuł świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i procesu odbudowy polskiej państwowości. Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” 2020 wynosi 6 mln zł. To świetna okazja, żeby uzyskać dofinansowanie na mobilne gry terenowe, gdyż są one wymienione wśród zadań programu. 

„Niepodległa” 2020 – podstawowe założenia

W ramach programu są premiowane wydarzenia i działania w których  istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. 

Program przewiduje dofinansowanie do 85% budżetu projektu. Wspiera zadania, których celem będzie wzmacnianie poczucia wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Jeżeli teraz zastanawiacie się, czy do programu mogą aplikować placówki z tej części Polski, która w czasie procesu odzyskiwania niepodległości była częścią ówczesnych Niemiec, to odpowiedź brzmi „tak”.  Jeśli pytacie „jak celebrować niepodległość, jeżeli u nas nie mamy szlaku Kampanii Kadrowej ani nawet jej cienia?”. Otóż ważniejszym od tego, czy Marszałek był w pobliży czy też nie, są cele, jakim służy zorganizowanie obchodów odzyskania niepodległości 2020. Otóż program wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do:
1) budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce mają doświadczenia regionalne i lokalne,
2) upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego,
3) upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym.

Rodzaje kwalifikujących się zadań

Po pierwsze program zakłada dofinansowanie realizacji, zarówno dużych przedsięwzięć, jak i mniejszych, o charakterze regionalnym, tematycznie powiązanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości.  Po drugie regulamin programu wskazuje wprost katalog możliwości, wymieniając w tym także gry terenowe i questy.  Są to zatem:

1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
2) rekonstrukcje historyczne;
3) wystawy wraz z katalogami;
4) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty,  gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
5) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
6) murale.

Gra terenowa lub spacer tematyczny

Wskazując w 4 punkcie projekty edukacyjno-animacyjne o szerokim spektrum możliwości ich realizacji biuro programu daje szansę i możliwość wykorzystania potencjału kryjącego się w wszelkich formułach warsztatów projektowania gier terenowych.  Gra stworzona przez młodzież (i starszych) gra pozwala łączyć pokolenia i pogłębiać współpracę. Takie przykłady realizacji mieliśmy w ubiegłym i bieżącym roku. Za każdym razem wyzwalały one dawkę energii i pozytywnego zaangażowania, szczególnie wśród młodzieży.  Zapraszamy do przeglądnięcia relacji, na przykład ze Szkoły Podstawowej w Radlinie lub Ośrodka Kultury w Samborcu.

Trzeba podkreślić, że gra terenowa wykorzystując narrację prezentuje lokalne dziedzictwo w przystępnej formie atrakcyjnej dla młodzieży. Idąc dalej, trasa rozgrywki to nic innego jak „szlak tematyczny i historyczny”. Zbierając zaś materiały do gry niemalże automatycznie powstaje lokalne archiwum. To od inwencji twórczej koordynatorów projektu zależy, w jak – poza grą – zostaną wykorzystane zebrane materiały.

Gry terenowe można zaprojektować w wersji mobilnej wykorzystując narzędzie ActionTrack. Mobilna gra terenowa zaprojektowana na ActionTrack jest nowocześniejszą formą analogowej gry terenowej lub spaceru tematycznego.  Dzięki wykorzystaniu aplikacji można ją rozgrywać wiele razy.  Nie trzeba wcześniej drukować materiałów do zadań ani tworzyć list na zapisy drużyn. Uczestnicy bowiem od razu uzyskują dostęp do trasy i zadań.

Najważniejsze informacje o programie Niepodległa 2020:

  • po pierwsze:  wysokość dofinansowania od 10 tys. do 100 tys. złotych
  • po drugie: termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 01.02.2020 r. do  20.11.2020 r
  • o dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:  samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem  instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)  oraz organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1570).
  • po trzecie: dodatkowe punkty otrzymują projekty realizowane conajmniej z jednym ze wskazanych partnerów: archiwa państwowe;  przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;  uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.);  instytucje kultury; organizacje pozarządowe;  kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  podmioty prowadzące działalność gospodarczą; Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały

Podsumowując:

Jeżeli poszukujecie tematu lub postaci – zorganizujemy warsztat lub szkolenie z odnajdywania i odkrywania lokalnego dziedzictwa sprzed 100 lat.  Tymczasem podpowiadamy, że tematem warsztatu i gry mogą być obiekty (budynku, szkoły, fabryki, stacje kolejowe). Świetnym materiałem wyjściowym są też zjawiska społeczne – ruch spółdzielczy, kluby sportowe, harcerstwo, instytucje kultury. Najciekawszym zaś – lokalne mocne postacie, które zmieniały świat wokół siebie.

Jeżeli macie ciekawy temat  na grę lub warsztat – zapraszamy do kontaktu tel. 609 365 220 lub info@goodgames.pl – pomożemy go z pasją zrealizować.

Pamiętajmy: termin składania wniosków upływa w dniu 9 grudnia o godzinie 15.59. 

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]