Home » Fundusz Patriotyczny – nowe dotacje dla instytucji kultury

Ogłoszony nowy program dotacyjny dla instytucji kultury – Fundusz Patriotyczny. W ramach pierwszej edycji, którą zatytułowano „Wolność po polsku” można starać się o środki w ramach dwóch priorytetów. Co ważne, nie jest wymagany wkład własny, choć warto go mieć, by zwiększyć wysokość dotacji.

Fundusz Patriotyczny: cele

Fundusz Patriotyczny jest przedsięwzięciem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, jego cele więc są powiązane w zakresem działalności tej instytucji. Te cele, które Fundusz ma realizować, opisano dokładnie w regulaminie. Są one ściśle powiązane z  polityką pamięci – czyli warto przygotować projekt nawiązujący do historii i dziedzictwa Polski.

Dokładne cele to:

 • realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze  szczególnym  uwzględnieniem  myśli  narodowej,  katolicko-społecznej  i konserwatywnej,
 • promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego,
 • ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych,
 • upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej,
 • inspirowanie, wspieranie i upowszechnianie zjawisk w nauce, kulturze i sztuce nawiązujących do dziedzictwa polskiej historii,
 • budowanie szacunku,  więzi  i  współodpowiedzialności  za  polskie  dziedzictwo  kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony,
 • tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej,
 • wspieranie badań nad historią i dziedzictwem Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej.

Pełny regulamin znajduje się na stronie Instytutu Myśli Narodowej, pod tym linkiem.

Kto i kiedy może skorzystać z dotacji?

Wśród uprawnionych wnioskodawców autorzy programu wymieniają:

 • samorządowe instytucje kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia zarejestrowane w KRS,
 • Koła Gospodyń Wiejskich,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wnioski należy złożyć do 24 kwietnia 2021 roku przez system Witkac (forma elektroniczna). Z kolei pozyskane w ramach Funduszu Patriotycznego środki należy rozliczyć do 30 listopada 2021 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie programu.

Wolność po polsku w dwóch priorytetach

Program został podzielony na dwa priorytety, w ramach których można uzyskać środki na różne cele związane z działalnością historyczno-kulturalną.

Ciekawy wydaje się Priorytet II, w ramach którego można nabyć środki trwałe związane z celami Funduszu. Być może to doskonała okazja na remont budynku w celu przystosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnością? Może warto skorzystać z programu Wolność po polsku i zakupić systemy wystawiennicze albo makiety multimedialne, który uatrakcyjnią organizowane imprezy? We wniosku można zawrzeć też oznakowanie tras w muzeum – warto pójść z duchem czasu i pomyśleć o interaktywnych rozwiązaniach (nada się do tego ActonTrack). Dobrym pomysłem dla instytucji kulturalnych może być sprzęt, który pozwoli zorganizować kino plenerowe (zwłaszcza w kontekście pandemii) albo pokazy mappingu.

Możliwości jest wiele – to świetna okazja, by przeanalizować pomysły i potrzeby – a potem złożyć wniosek!

Gry, wystawy, podcasty o polskiej wolności

Priorytet I zakłada z kolei realizację zadań związanych z bieżącą działalnością kulturalną, także w ramach inicjatyw kierowanych do społeczności. Wśród nich znajdują się:

 • wydarzenia kulturalne o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym: kursy i szkolenia, warsztaty, wystawy, przeglądy i festiwale, koncerty, happeningi, spektakle teatralne, różnego rodzaju działania edukacyjno-animacyjne wspomagające  lokalne  społeczności  w  działaniach  twórczych i działania interdyscyplinarne,
 • imprezy i wydarzenia upamiętniające dziedzictwo,
 • konferencje, seminaria, sympozja naukowe, a także staże i konkursy naukowe,
 • rekonstrukcje historyczne i wydarzenia upamiętniające postacie, wydarzenia czy rocznice o charakterze patriotycznym,
 • produkcja filmów  dokumentalnych  i  fabularnych  oraz  scenariuszy  na  wszystkich  etapach realizacyjnych,
 • wydanie książek czasopism i innych wydawnictw.

To oznacza, że w ramach Wolności po polsku można zrealizować naprawdę różnorodne projekty skierowane do różnych grup docelowych.  Co ciekawe, to jeden z niewielu projektów, który pozwala uwzględnić wśród kosztów kwalifikowanych nagrania audio i video.

Fundusz Patriotyczny: ile można zyskać?

Dużą zaletą programu Fundusz Patriotyczny jest 100-procentowane finansowanie zadań. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego nie wymaga finansowego wkładu własnego.  Jeśli jednak instytucja dysponuje pewnymi środkami, może w ten sposób podnieść wysokość dotacji w ramach Priorytetu II.

Wysokość środków, które zostaną wykorzystane w ramach programu, szacuje się na 30 milionów złotych: 10 milionów w ramach Priorytetu I i 20 milionów w ramach Priorytetu II.

Minimalną kwotę dotacji w Priorytecie I ustalono na 15 tysięcy złotych, a maksymalną – 500 tysięcy złotych. Z kolei Priorytet II umożliwia pozyskanie maksymalnie 500 tysięcy złotych przy braku wkładu własnego, ale tę kwotę można podnieść aż do 5 milionów złotych, jeśli instytucja dysponuje wkładem własnym w wysokości 15%.

Patriotyczne inspiracje

Zakres programu jest bardzo szeroki, a to daje naprawdę spore pole do popisu dla instytucji kultury: także tych mniejszych. Lokalne historie mogą bardzo silnie odnosić się do wątków patriotycznych w historii Polski. Bardzo często to z niewielkich miejscowości pochodzili bohaterowie, którym pokolenia Polaków zawdzięczają wolność. Warto zajrzeć więc do miejscowych archiwów i poszukać ciekawych, historycznych wątków. Dobrym pomysłem jest zaangażowanie do współpracy lokalnego kościoła lub stowarzyszenia, które trudni się zbieraniem materiałów o ciekawych postaciach z regionu.

Gdy znajdziemy temat – czy to miejscowego bohatera, czy ważną rocznicę albo wydarzenie – trzeba wybrać formę, która będzie atrakcyjna dla naszej społeczności. Jako GoodGames nieodmiennie polecamy happeningi z grą terenową w roli głównej. Nasze doświadczenia bardzo wyraźnie mówią, że taka forma aktywności pozwala młodzieży wynieść bardzo dużo wiedzy i wypracować pewne postawy. Wczuwanie się w sytuację bohaterów znanych z podręczników to dla nich świetna okazja, by naprawdę zrozumieć historię – i docenić trud przeszłych pokoleń.

Edukacja patriotyczna atrakcyjna dla młodego pokolenia

Gry mobilne są doskonałym nośnikiem treści i mogą uczyć patriotyzmu. O tym, jak wykorzystać grę w edukacji patriotycznej, pisał nasz trener, Michał Szmaj. Jego artykuł można przeczytać tutaj. Tę wiedzę stosujemy w praktyce. Wielokrotnie realizowaliśmy projekty historyczne, które były doskonałą okazją do rozmów o patriotyzmie i dziedzictwie narodowych. Przykładem takiej gry może być „Nadzieja” zaprezentowana w Białowieży na podstawie listów z zesłania. Więcej o grze pod tym linkiem.

Mobilna gra terenowa może stanowić efekt warsztatów z młodzieżą – dzięki temu nauczą się jeszcze więcej. Nie tylko projektować gry, bo przecież przygotowanie ciekawej fabuły wymaga zapoznania się z różnymi materiałami. Wiedza przyjdzie więc do uczestników sama. Dokładnie tak, jak to było na przykład  w Rzeszowie lub Suchym Lesie.

Z kolei dla szerszych grup docelowych można przygotować projekt składających się z kilku uzupełniających się elementów. Młodzież przygotuje grę, seniorzy opowiedzą o swoich wspomnieniach – co bibliotekarze utrwalą w postaci podcastu po przeprowadzonych wcześniej warsztatach. Rodzice z dziećmi wybiorą się na spacer historyczny śladami przeszłości. A wieczorem wszyscy spotkają się na koncercie lub na wystawie. Każdy zostanie jakoś zaangażowany, każdy wyniesie jakąś wiedzę.

 

Zapraszamy do kontaktu: pomożemy w poszukiwaniu inspiracji, a potem w realizacji Waszego patriotycznego projektu!

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]