Home » Edukacja ekologiczna: nowe źródło dotacji!

Pojawiła się kolejna możliwość uzyskania środków na prowadzenie działań edukacyjnych! Tym razem będą to działania związane z ekologią, a konkretniej – z czystym powietrzem. Program „Edukacja ekologiczna”, bo to o nim mowa, ma na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w społeczeństwie.

Edukacja Ekologiczna – informacje podstawowe

Program „Edukacja ekologiczna” jest przedsięwzięciem wieloletnim, rozpisanym na lata 2015-2012. Aktualnie rozpoczyna się kolejny okres rozliczeniowy, co oznacza nowe nabory do konkursów na dotacje i wsparcie w trybie ciągłym. Nowy budżet wynosi 152 mln złotych.

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do:

 • 100% kosztów kwalifikowanych dla parków narodowych,
 • 95% kosztów kwalifikowanych dla podmiotów, które złożyły wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki ministra sprawującego nadzór nad NFOŚiGW,
 • 90% kosztów kwalifikowanych dla podmiotów posiadających status organizacji pozarządowej,
 • 70% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów.

Z kolei dofinansowanie w formie przekazania środków wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Dotacje w ramach Edukacji ekologicznej – na jakie cele?

Jak wskazuje nazwa programu, dotyczy działań edukacyjnych. W związku z tym dotacje należy przeznaczyć na następujące rodzaje działań:

 1. wielonarzędziowe, czyli kampanie informacyjno-edukacyjne i programy aktywnej edukacji, które bezpośrednio angażują odbiorcę;
 2. celowe, czyli wszelkie działania, które upowszechniają i popularyzują określone zagadnienia tematyczne i są skierowane do ogółu społeczeństwa, np. kampanie cross-mediowe, konferencje, warsztaty i szkolenia, a także różnego rodzaju konkursy imprezy;
 3. tworzenie nowych oraz wyposażanie i doposażanie istniejących centrów edukacji ekologicznej.

O dotacje w ramach programu mogą starać się następujące instytucje:

 • zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Mobilne gry ekologiczne jako forma edukacji

Twórcy programu w czasie webinarium 19 maja podkreślili, że zależy im przede wszystkim na projektach składających się z powiązanych ze sobą interaktywnych zadań, które bezpośrednio angażują odbiorcę. Mobilne gry terenowe w platformie ActionTrack spełniają te wymogi – mogą być więc świetnym narzędziem edukacyjnym.

Gry mobilne są formą interaktywną, mogą też tworzyć szerzej zakrojone działania: stanowić część większej kampanii edukacyjne. Najważniejszą ich zaletą jest jednak bezpośrednie angażowanie odbiorcy – a takie właśnie formy działań mają być faworyzowane w programie „Edukacja ekologiczna”.

Edukacja ekologiczna w formie gryJako GoodGames mamy w swoim portfolio gry o tematyce ekologicznej. Przykładem takiego projektu może być gra Wpław po skarb, napisana wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku. Inny przykład takiej ekologicznej realizacji to gra Zielony Kapturek realizowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Tematykę ekologii wykorzystała także Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach w grze Bądź EKO na wakacje! – możemy więc pomóc przy tworzeniu takiego interaktywnego projektu w Twojej instytucji. Zapraszamy do kontaktu!

Weź udział w webinarium!

Z myślą o programie „Edukacja ekologiczna” przygotowaliśmy specjalne webinarium dla edukatorów w Parkach Narodowych, Parkach Krajobrazowych, Lasach Państwowych albo innych ośrodkach eko-edukacji.

Formularz zapisu znajduje się pod tym linkiem. Zapisz się już dzisiaj i sprawdź, jakie możliwości daje ActionTrack!

Zagraj w przyrodę!

Szczegółowe informacje oraz regulamin programu znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]