Home » Fundusz Patriotyczny 2022 – nowości w II edycji programu

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego ogłosił nabór wniosków do programu Fundusz Patriotyczny – edycja 2022. Drugi rok z rzędu biblioteki oraz instytucje kultury mają możliwość pozyskania dofinansowania na działania upowszechniające oraz popularyzujące wiedzę z zakresu historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego. W tym roku środki przeznaczyć można między innymi na realizację gier terenowych i mobilnych. Platforma ActionTrack to idealnie narzędzie dla tego typu działań! Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej o celach i założeniach programu.

Fundusz Patriotyczny – nowości w edycji 2022

Na  „Wolność po polsku” składają się dwa priorytety. Środki pozyskane w ramach Priorytetu II powinny zostać przeznaczone na realizację zadań infrastrukturalnych. Z kolei w ramach w ramach Priorytetu I można starać się o dotację na działania związane z działalnością kulturalną instytucji, w tym na inicjatywy skierowanych bezpośrednio do lokalnej społeczności.

Wykrzyknik

W edycji 2022 wśród wykazu kwalifikowanych działań Priorytetu I znalazły się gry mobilne i terenowe oraz produkcja aplikacji mobilnych. To idealne okazja, aby zrealizować patriotyczny projekt z wykorzystaniem platformy ActionTrack!

 

BohaterON

Nagroda BohaterON dla Good Games

BohaterON – włącz historię! to ogólnokrajowa kampania, które celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz popularyzacja historii Polski XX wieku. W ramach swoich działań organizatorzy przyznają Nagrody BohaterON im. Powstańców Warszawskich. Celem konkursu jest wyróżnienie tych firm, instytucji i osób, które szczególnie przyczyniają się do promowania edukacji patriotycznej i historycznej.

W 2021 r. Good Games otrzymało aż dwie złote statuetki BohaterON. Zostaliśmy wyróżnieni zarówno przez jury konkursowe, jak i przez internautów w otwartym głosowaniu. Good Games zostało docenione

za wdrożenie innowacyjnej formy edukacji historycznej poprzez produkcję gier, między innymi poruszających tematy Bitwy Warszawskiej, Grupy Legionów Polskich, postaci Jana Rodowicza oraz wydarzeń z Czerwca 1956„.

Poznaj przykłądy patriotycznych i historycznych mobilnych gier terenowych →

Fundusz Patriotyczny 2022 – najważniejsze informacje o programie

Cele programu

Cele Funduszu Patriotycznego są bezpośrednio związane z działalnością Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Projekty zgłaszane do Funduszu Patriotycznego powinny koncentrować się na polityce pamięci oraz nawiązywać do historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.

Wykrzyknik

W edycji 2022 aż 50 na 100 punktów w Priorytecie I otrzymać można za „adekwatność wniosku w odniesieniu do celów Funduszu”!

Szczegółowe cele programu Fundusz Patriotyczny to:

 • realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa kulturowego Polski,
 • promowanie postaw patriotycznych oraz działania kształtujące obywateli świadomych własnej tożsamości,
 • prezentowanie narodowej historii jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, stanowiących inspirację do działań twórczych,
 • upowszechnienie wiedzy o historii i dziedzictwie Polski* ,
 • inspirowanie, wspieranie i upowszechnianie zjawisk w nauce, kulturze i sztuce, które nawiązują do dziedzictwa polskiej historii,
 • budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe oraz wzmacnianie świadomości jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony,
 • tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie Polski* ,
 • wspieranie badań nad historią i dziedzictwem Polski* ,

* ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O środki ramach Funduszu Patriotycznego Wolność po Polsku – edycja 2022 mogą starać się:

 • samorządowe instytucje kultury
 • kościoły i związki wyznaniowe (oraz ich osoby prawne);
 • organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną);
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG lub KRS (z wyłączeniem spółek prawa handlowego będącymi państwowymi osobami prawnymi).
Na co można przeznaczyć dotację?

Zgodnie z regulaminem składając wniosek o środki z Priorytetu I można będzie realizować następujące działania:

 • wydarzenia kulturalne o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym: kursy i szkolenia, warsztaty, działania edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych i działania interdyscyplinarne, realizacja gier terenowych i mobilnych,
 • wystawy, przeglądy i festiwale, koncerty, happeningi, spektakle teatralne,
 • imprezy i wydarzenia upamiętniające dziedzictwo, rekonstrukcje historyczne i wydarzenia upamiętniające postaci, wydarzenia czy rocznice o charakterze patriotycznym,
 • konferencje, seminaria, sympozja naukowe, a także staże i konkursy naukowe,
 • produkcja filmów  dokumentalnych  i  fabularnych (oraz  scenariuszy  na  wszystkich  etapach realizacyjnych),
 • wydanie książek, czasopism i innych wydawnictw.
Kwoty i terminy

Podmioty starające się o dotację z Funduszu Patriotycznego nie muszą martwić się wkładem własnym. Zgodnie z regulaminem Fundusz Patriotyczny zapewnia 100-procentowane finansowanie zadań. Łączna pula środków w Priorytecie I to 10 mln złotych. W ramach Priorytetu I minimalna kwota dotacji dla jednego podmiotu to 15 tys. zł, zaś maksymalna to nawet 500 tys. zł.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu Witkac. Nabór trwa od 4 marca do 4 kwietnia 2022 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach pozyskania środków z Funduszu Patriotycznego na stworzenie patriotycznej lub historycznej mobilnej gry terenowej w ActionTrack? Skontaktuj się z nami: info@goodgames.pl lub zostaw swoje dane, a my odezwiemy się do Ciebie!

  Zobacz także

  [mc4wp_form id=”1853″]