Home » Konwersja cyfrowa domów kultury

„Cyfrowa konwersja domów kultury” jest największym tegorocznym programem grantowym. To wyjątkowa okazja do zmiany instytucji w nowoczesną placówkę dzięki środkom Narodowego Centrum Kultury, które łącznie dysponuje kwotą ponad 31 mln złotych. 

Jaki jest cel programu?

Podczas konferencji prasowej uruchamiającej nabór do programu Dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski wskazał, jak wygląda codzienność instytucji kultury w 2021 roku. Podkreślił też konieczność wsparcia procesu cyfryzacji samorządowych instytucji kultury:

„Wsparcie cyfryzacji samorządowych instytucji kultury, realizujących działania kulturalne na rzecz lokalnych  społeczności, to niezwykle potrzebna pomoc w trudnym czasie pandemii. Od lat blisko współpracujemy z domami kultury, znamy realia ich funkcjonowania i oczekiwania. Przeprowadzone w ostatnich latach badania, potwierdzają ogromne potrzeby w obszarze cyfryzacji. Nasze ubiegłoroczne, „pandemiczne” analizy wskazują również, że wiele placówek ocenia swoje przygotowanie organizacyjnie, kompetencyjnie i technicznie do prowadzenia działalności online jako niewystarczające”.

Program jest odpowiedzią na powyższą sytuację.  Jego głównym celem jest doposażenie domów kultury w niezbędny sprzęt oraz podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników tych instytucji poprzez rozbudowany pakiet szkoleń. W ramach programu wsparcie indywidualne otrzyma 200 samorządowych instytucji kultury. Szkoleniami i doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych zostanie objętych 400 osób.

Kto może aplikować do programu?

Regulamin jasno wskazuje beneficjentów programu. Są nimi:

  1. Domy  kultury,  ośrodki  kultury  oraz  centra  kultury  i  sztuki  posiadające  status samorządowej  instytucji  kultury. Wyjątek tutaj stanowią  instytucje współprowadzone przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
  2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, jeżeli należą do domu kultury, ośrodka kultury lub centrum kultury i sztuki.

Należy też podkreślić, że dodatkowe punkty uzyskają instytucje z małych miejscowości oddalone od centrów kulturalnych. Co to oznacza? Wsparcie jest przede wszystkim przeznaczone dla tych instytucji, dla których organizatorem jest gmina wiejska lub miejsko-wiejska bez ograniczeń liczby mieszkańców. Dodatkowe punkty otrzymują również gminy miejskie lub powiaty z siedzibą w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, w szczególności jeśli odległość od dużego ośrodka kultury przekracza 50 km.

Jakie działania można zrealizować w ramach programu?

Program obejmuje dwa komponenty.

Pierwszym z nich jest obowiązkowa część szkoleniowa. Składa się on z  kompleksowego programu szkoleniowego i wsparcia tutorów cyfrowych. Te działania obejmą wszystkie samorządowe instytucje kultury zakwalifikowane do udziału w programie Konwersja Cyfrowa Domów Kultury.

Drugi komponent to indywidualne granty dla poszczególnych instytucji.  Środki mogą być przeznaczone bezpośrednio na zakup:

  • sprzętu komputerowego, akcesoriów, sprzętu do przeprowadzania transmisji on-line (audio-video, nagłośnieniowego);
  • elementów wyposażenia cyfrowego sal multimedialnych/sal AR (projektory, ekrany, rzutniki multimedialne, urządzenia audio, oprogramowanie), do realizacji streamingów on-line, realizacji TV i innych działań multimedialnych (np. wyświetlanie wizualizacji, mapping itp.), studiów nagrań, radiowych, lektorskich, podcastowych;
  • oraz oprogramowania i licencji.

Ponadto ze środków programu można pokryć koszty realizowanych działań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Może to być zatem na przykład zakup sprzętu, przygotowanie ścieżek edukacyjnych, filmów w PJM/SJM/SKOGN czy też udostępnienie stron www.

Realizując cel podstawowy, czyli podniesienie kompetencji cyfrowych kadr kultury, program przewiduje także możliwość uzyskania dofinansowania dodatkowych szkoleń, wynikających ze specyficznych potrzeb danej instytucji i podejmowanych przez nią działań.

5 najważniejszych informacji:

  • Nabór wniosków w konkursie został przedłużony do 21 maja 2021 roku
  • Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80.000 zł, zaś maksymalna – 200.000 zł
  • Wkład własny nie jest wymagany
  • Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek
  • Projekt powinien obejmować czas pomiędzy 1 lipca 2021 a 30 czerwca 2022 roku

Regulaminy znajdują się na stronie Narodowego Centrum Kultury. Wniosek należy złożyć w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK – http://sop.nck.pl.

Jeżeli jesteście zainteresowani wdrożeniem gier mobilnych jako skutecznej metody zaangażowania szerokiej publiczności w przestrzeni kulturalnej, napiszcie: info@goodgames.pl

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]