Home » Historia (nie)znanych Polaków w grze opowiedziana

„Dzieci Kapitana Nemo” – o projekcie

Podobno Juliusz Verne, chciał aby głównym bohaterem „20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi” był polski powstaniec. Utalentowany młody konstruktor, który buduje łódź podwodną i mści się na dawnych oprawcach. Pomysł zablokował wydawca książek, obawiając się o sprzedaż książki na jednym największych rynków zbytu, jakim była ówczesna carska Rosja. Dlatego też ostatecznie Kapitan Nemo nie pochodzi z Polski. Jednak ta historia pokazuje, że niezależnie od sytuacji dziejowej Polacy potrafili dokonywać wielkich rzeczy. Pracowali w różnych okolicznościach i różnych dziedzinach. Wspierali i rozwijali swoją wiedzą i talentem przemysł, medycynę, nauki ścisłe i humanistyczne a także sztukę. Wszyscy znamy historię i losy Marii Curie Skłodowskiej. Niektórzy jako wybitnych Polaków, którzy mieli duży wpływ na swoją dziedzinę, wymienią na Ignacego Łukasiewicza lub Kazimierza Funka. Sięgając pamięcią do podręczników historii prawdopodobnie przypomną sobie Ernesta Malinowskiego lub Helenę Rubinstein. A przecież, niemal wszędzie odnajdujemy Polaków, którzy dokonywali przełomów mimo wielu przeciwności.

Dlatego też Fundacja BGK powołując program „Dzieci Kapitana Nemo” chce przypomnieć historię wybitnych, ale nie znanych Polaków, którzy zasłynęli w Polsce i na świece w XIX i XX w., a o których nadal się nie mówi, bądź wie się niewiele.

I tutaj łączą się losy Jerzego Hoffmanna i Kapitana Nemo – bohatera programu Fundacji BGK. Otóż Józef Hofmann to twórca około 70 wynalazków, w tym wspomnianego na początku spinacza biurowego i wycieraczek samochodowych.  Proste, genialne, potrzebne – nieprawdaż?

Od ogółu do szczegółu

Zacznijmy od sprawdzenia celów szczegółowych programu, które zostały określone w regulaminie. Jest to kolejno:

 • wzmocnienie tożsamości narodowej i poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli oraz uświadomienie młodzieży poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii;
 • rozpowszechnianie wiedzy o obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zasłynęli na świecie i w kraju, a których życiorysy nie są znane większości Polakom, a zwłaszcza młodzieży;
 • pogłębienie wiedzy i zachęcenie młodych ludzi do poznania nowych postaci historycznych, mało znanych i rozpoznawalnych.

Jak widać, chodzi przede wszystkim o odkrywanie ciekawych, nieznanych historii i utrwalanie ich wśród młodych osób. Ta kwestia wydaje się szczególnie ważna u progu startu w dorosłe życie. Przecież nie każdy  w przyszłości będzie – mówiąc współczesnym językiem – celebrytą.  Jednocześnie historia uczy i podaje wiele przykładów, że tylko osoby powszechnie znane zmieniają świat.

Idąc dalej w analizie Regulamin programu,  wyraźnie określa on kryteria, które powinny spełnić projekty :

 • Projekt „Dzieci Kapitana Nemo” jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 12 do 18 lat mieszkających w gminach do 100 tysięcy mieszkańców.
 • Projekt może być realizowany w formie warsztatów, lekcji tematycznych, wystaw, gier terenowych, miejskich, planszowych itp.
 • Tematyka projektu powinna dotyczyć mało znanych obywateli polskiego pochodzenia, żyjących w XIX i XX w., zasłużonych na rzecz narodu polskiego, których działalność miała, lub mieć mogła, wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy.
 • Projekt nie powinien dotyczyć postaci powszechnie znanych, przywódców politycznych, bojowników narodowowyzwoleńczych i dowódców wojskowych

W Good Games, pracując z bibliotekami i instytucjami kultury, wspieramy je w przygotowaniu, opracowaniu mobilnych gier terenowych i miejskich. Prowadzimy też warsztaty i game jamy projektowania gier typu PokemonGo dla młodzieży. Korzystamy przy tym  z narzędzia jakim jest ActionTrack. Dlaczego aplikacja ActionTrack i mobilne gry trafiają do młodzieży lepiej niż tradycyjne? Dlatego, że naturalnym środowiskiem młodzieży jest świat technologii i smartfona.  Dzięki warsztatom z ActionTrack mogą z jednej strony wykazać się pomysłowością, kreatywnością i pracować z telefonem a z drugiej zaś bezpośrednim materiałem do pracy jest historia postaci.  Podsumowując więc – żeby zrobić dobrą grę, trzeba naprzód zgłębić tę historię. 

W skrócie:

 1. W ramach programu „Dzieci Kapitana Nemo” można otrzymać 15 tysięcy brutto,
 2. Organizator, czyli Fundacja BGK pokrywa 100 % finansowania
 3. Dofinansowanie otrzyma maksymalnie 30 projektów.
 4. Koszty kwalifikowalne: to przygotowanie zajęć/warsztatów, zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych itp., koordynacja projektu, koszty księgowości.
 5. Termin składania wniosków: 15 maja 2020,  przez stronę Fundacji
 6. W konkursie  mogą wziąć udział: fundacje, stowarzyszenia, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, biblioteki publiczne, domy kultury.
 7. Ogłoszenie wyników: 17 czerwca 2020 r. do godz. 18:00.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 609 365 220. Omówimy Wasz pomysł i przygotujemy wyceny działań do wniosku.

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]