Home » Generacja 6.0, czyli dofinansowanie na inicjatywy dla osób 60+

Dzięki „Generacja 6.0” Fundacja BGK wspiera dojrzałych mieszkańców małych gmin

Chcąc zadbać o grupę 60+, autorzy konkursu wyznaczyli 3 cele dla inicjatyw konkursowych. Są to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu, poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej oraz rozwój zainteresowań kulturalnych.

Należy podkreślić, że konkurs „Generacja 6.0” przeznaczony jest wyłącznie na projekty dla mieszkańców małych gmin, liczących do 25 tysięcy mieszkańców.  Wg. zestawienia GUS z 31.12.2018 roku (a tym zestawieniem przy ocenie formalnej wniosku posługuje się Fundacja) takich gmin jest w Polsce łącznie 3466.

Dlatego też do organizatorzy przewidzieli, że do konkursu można zgłaszać projekty spełniające łącznie 4 następujące kryteria (wg. par. 3, pkt 4 regulaminu):

1). Projekty, które obejmują osoby w wieku 60+ i są realizowane na terenie gmin do 25 tys. mieszkańców na terenie Polski.

2. Działania mają charakter społeczny i technologiczny lub rehabilitacyjny. Organizator przewiduje, że mogą to być kursy, warsztaty lub zajęcia typu szkolenia na temat finansów, kursy językowe czy rozwój kompetencji cyfrowych. Grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia również odpowiada kryteriom konkursu.

3. Dodatkowo projekty powinny uwzględniać wydarzenia kulturalne wyjazdowe do teatru, kina, filharmonii czy muzeum.  Wydarzenia kulturalne, które w ramach projektu realizują beneficjenci, np wystawiając sztukę, również są kosztem kwalifikowanym.

4. Organizatorzy wyznaczyli następujące ramy projektu: minimalnie 4  miesiące i maksymalnie 6 miesięcy. Datą początkową jest 4 stycznia 2021 a ostanie działania powinny zakończyć się w dniu 30 czerwca 2021. Bardzo ważna jest cykliczność działań w projekcie.

 

15 tysięcy bez wkładu własnego

Tyle wymagań. Dobra wiadomość jest taka, że organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego. Wnioski mogą składać: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, gminy (jednostki samorządu terytorialnego) oraz Koła Gospodyń Wiejskich, które przeszły rejestrację w ARiMR. Każda z wymienionych instytucji może starać się o kwotę 15 tysięcy brutto. 

Jakie działania można wpisać do wniosku? 

  • zajęcia, kursy lub warsztaty o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym,
  • wydarzenia kulturalne, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 złotych brutto,
  • usługę księgową, związaną z projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 złotych brutto,
  • koordynację projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 złotych brutto,
  • ewentualne porady specjalistyczne.

Regulamin przewiduje również, że w kosztach można uwzględnić zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania projektu.

 

Wygra najlepszy

W ogłoszeniu o konkursie „Generacja 6.0”, który znajdujemy na stronie Fundacji organizatorzy zamieścili formularz wniosku. Składa się on z 10 części. Na początku są dane o wnioskodawcy. Kolejne części obejmują informacje o projekcie. Następnie podajemy liczbę osób uczestniczących w projekcie oraz harmonogram działań w projekcie. Koszty w budżecie obejmują następujące rodzaje: administracyjne, osobowe, rzeczowe, wydarzeń kulturalnych i koordynacji projektu. Jeżeli beneficjent posiada wkład własny lub wkład partnera, również należy go uwzględnić w części finansowej. Ostatnia część wniosku to dane kontaktowe i oświadczenia.

Ponieważ w programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, warto dobrze przyglądnąć się kryteriom oceny merytorycznej wniosku.  Odnosząc się zatem do regulaminu widzimy poniższe wskazówki:

1) W jakim stopniu Projekt odpowiada na potrzeby i aktywizuje osoby w wieku 60+? , czyli jak zostały uwzględnione potrzeby grupy docelowej (0-3 pkt).

2) W jakim stopniu Projekt zwiększa potencjał lub też przyczynia się do rozwoju umiejętności osób 60+? (0-3 pkt). Jednym słowem chodzi o przydatność projektu w grupie docelowej.

3) Jaki aspekt Projektu (nabyte umiejętności/wiedza lub też wyposażenie/sprzęt) przyczyni się do zwiększenia wartości prowadzonych działań lub sprawi, że Projekt mógłby być kontynuowany po jego zakończeniu? (0-3 pkt).

4) Czy wszystkie proponowane wydatki są spójne z zaplanowanymi działaniami i uzasadnione w Projekcie? (0-3 pkt).

Termin składania wniosków w konkursie „Generacja 6.0”  upływa 17 lipca 2020 r.

Fundacja Banku Gospodarstwa krajowego zaplanowała ogłoszenie wyników w dniu 15 października 2020 r. do godz. 18:00. 

Wniosek składa się w generatorze na stronie na stronie  www.dotacje.fundacjabgk.pl.

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]