Home » 1918 i 1920 Pamiętamy. Program dotacyjny MON

1918 i 1920 Pamiętamy. Program dotacyjny MON

by Gabriela
Opublikowano:
Plakat 1918-1920

Braliście udział w programie „Koalicja dla Niepodległej”, ale nie dostaliście dotacji? Jest jeszcze druga szansa! Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs „1918 i 1920 Pamiętamy”, który ma umożliwić organizacjom pozarządowym realizację projektów patriotyczno-edukacyjnych. Dofinansowanie uzyskają działania upamiętniające odzyskanie niepodległości i Bitwę Warszawską.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Podmiotami uprawnionymi do składania projektów konkursowych są:

  • organizacje pozarządowe (tj. stowarzyszenia, fundacje)
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
  • spółdzielnie socjalne
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami

Cele i zakres zadań projektów

Organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie na „żywe lekcje historii”, konferencje, seminaria, wystawy czy podróże historyczne do miejsc związanych z wydarzeniami 1918 i 1920 roku.

Wśród zadań konkursowych znajduje się też organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym (pikniki, rekonstrukcje, wieczornice) oraz sportowym (biegi, mitingi, zawody sprawnościowe).

Ponadto zakres konkursu obejmuje opiekę nad grobami poległych w walce o niepodległość, odnajdywanie „zapomnianych” grobów, składanie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci oraz na grobach bohaterów.

Upamiętnianie bohaterów w grach mobilnych

Niewątpliwie pretekstem do upamiętnienia wydarzeń, miejsc i bohaterów może być mobilna gra terenowa, która ma szansę trafić do młodego pokolenia. Przykładem może być gra stworzona niedawno przez Good Games i Dom Kultury w Starych Babicach – „Niepodległa na fali”. Fabuła gry jest oparta o sytuację, w której telegrafiści ze Starych Babic nadawali Biblię, aby zagłuszyć Rosjan w czasie Bitwy Warszawskiej. Uczestnicy mają za zadanie przejść trasę od Urzędu Miejskiego aż do historycznej Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej. Po drodze muszą rozwiązać różnorodne zadania, odpowiadać na pytania i szukać kolejnych historycznych miejsc, aby osiągnąć cel. Czyli pomóc Wojsku Polskiemu wygrać Bitwę Warszawską 1920 roku.
Więcej o grze możecie przeczytać tutaj.

W ten piątek odbędzie się premiera jeszcze jednej gry, „Echa Victorii… 350 km dalej”. Opowiada ona o wydarzeniach roku 1920 w Chludowie. Organizatorem jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las.

Jest sierpień, 1920 roku. Rzeczpospolita jeszcze nie okrzepła, jednak już czeka ją ogromne wyzwanie. Wojna. Ledwo odzyskana niepodległość jest zagrożona przez nadciągającego ze wschodu wroga. Dlatego cały kraj jednoczy się w wysiłku. Choć Wielkopolska znajduje się w trudnej sytuacji gospodarczej, wśród mieszkańców wsi panuje powszechna zgoda – trzeba walczyć i każdy powinien tę walkę wspierać tak, jak może. W Chludowie, jak w wielu miejscowościach, obywatele spontanicznie powołują Komitet mający wspierać narodowy trud wojenny. Z Poznania, do miasteczka oddelegowani zostali dziennikarze, mający relacjonować prace Komitetu. Z dnia na dzień napięcie rośnie. Wszyscy z niecierpliwością czekają na nowe wiadomości z frontu, których dostarcza Dziennik Poznański…

Gracze wcielą się w postaci dziennikarzy Dziennika Poznańskiego. W związku z tym ich celem będzie dostarczenie funduszy i zapasów na front, a po powrocie – zdanie relacji rodzinom żołnierzy.

Gra będzie dostępna od 25 września na stronie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las.

Dofinansowanie i środki własne

Kwota dotacji na wszystkie zadania sięga 2.500.000 zł.

Organizacja, która weźmie udział w konkursie, jest zobowiązania przeznaczyć na realizację projektu środki finansowe w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji. Środki mogą pochodzić z:

  • wkładu własnego finansowego;
  • środków finansowych z innych źródeł publicznych;
  • pozostałych środków finansowych;
  • świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

Wymagany jest także wkład własny niefinansowy, tj. wkład osobowy i wkład rzeczowy.

Terminy

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do 2 października 2020 r.

Zadania projektu należy zrealizować od 9 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie MON.

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]