Home » Wspólnie dla Dziedzictwa – dotacja dla NGO!

Wspólnie dla Dziedzictwa – dotacja dla NGO!

by Gabriela
Opublikowano:
Wspólnie dla Dziedzictwa

Ostatnio pisaliśmy o programach skierowanych do bibliotek, tym razem mamy coś wyjątkowego dla organizacji pozarządowych. Celem programu „Wspólnie dla Dziedzictwa” jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz – jak zwykle w tego typu programach – aktywizacja lokalnej społeczności wokół tego tematu. Do zdobycia jest nawet 80 tys. zł!

Cele programu

W regulaminie programu „Wspólnie dla Dziedzictwa” wielokrotnie pojawia się wytłumaczenie, po co program jest realizowany i jakie są jego założenia. W projektach Wnioskodawców na pewno kluczowe będą działania, które mają na celu:

 • animowanie działalności społecznej wokół tematu lokalnego dziedzictwa,
 • podnoszenie kompetencji członków organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy,
 • wspólne działania, czyli włączenie społeczności lokalnej w realizację projektu,
 • wypracowanie modelu społecznej ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • poszerzanie wiedzy o jego wartościach,
 • poprawa stanu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego,
 • wykorzystanie dziedzictwa w rozwoju gospodarczym i turystycznym regionu.

Podstawowe zasady programu

Program jest skierowany TYLKO do organizacji pozarządowych.

Jeden wnioskodawca może złożyć 2 wnioski.

Minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł, zaś maksymalna 80 000 zł.
Nie jest wymagany wkład własny.

W realizacji zadania wymagany jest udział co najmniej 5 wolontariuszy, którzy nie będą realizować tego wolontariatu w ramach praktyk studenckich.

Nabór wniosków trwa do 16 maja 2023 do godz. 15:00.

Rodzaje kwalifikujących się zadań

Pieniądze z dotacji można przeznaczyć na:

 • prace porządkowe przy zabytkach,
 • działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu materialnego, dziedzictwa kulturowego,
 • wzmacnianie lokalnych tradycji rękodzielniczych,
 • działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe,
 • działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków.

Aby zrealizować powyższe zadania można uzyskane środki przeznaczyć na:

 • honoraria realizatorów (np. osób prowadzących warsztaty i szkolenia),
 • dokumentacja dziedzictwa oraz jego digitalizacja,
 • tworzenie systemów informatycznych utrwalających podejmowane prace,
 • zakup zdigitalizowanych materiałów i/lub licencji/majątkowych praw autorskich,
 • zakup biletów na przedsięwzięcia kulturalne dla uczestników projektu i związane z logistyką wyjazdu,
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
 • koszty pracy wolontariuszy,
 • koszty promocji i kampanii informacyjnej oraz tablic informacyjnych dot. realizowanego działania.

Jak promować lokalne dziedzictwo?

Historię swojego regionu można opowiedzieć inaczej, w atrakcyjnej formie. Takim sposobem na dotarcie do dużej grupy odbiorców, a przede wszystkim do młodszego pokolenia, jest gra. Gra, którą stworzysz sam w oparciu o historię i zabytki swojego regionu! Jak to działa? Popatrz na dwa przykłady gier, które wspaniale ukazują największe bogactwa okolicy i które naprawdę włączyły w działania całą lokalną społeczność!

„Czarna perła” w Lipsku

Warsztaty z ActionTrack w Lipsku były okazją do poznania tego szczególnego miejsca. „Lipsk może się chlubić pochodzeniem z woli króla Stefana Batorego, zwycięzcy Cara Iwana Groźnego. (…) Leży Lipsk w dolinie Biebrzy, na pobrzeżach Puszczy Augustowskiej, tuż przy granicy wschodniej III RP. Cudownie położony, z bogatą, acz powichrowaną przez muzę Klio historią. Tu przeplatały się nacje, wyznania, wzorce kulturowe. (…) Dziś Lipsk jeszcze nie stał się – niestety – silny ekonomicznie, ale bardzo rozwinął życie kulturalne, przybywa tu organizacji społecznych, rodzą się nowe pomysły”. Tak o nadbiebrzańskim grodzie pisze w monografii Lipska Adam Czesław Dobroński.

„Vivat Gniew!” w Gniewie

Szlachetny rycerz Gniewko, herbu Dąbrowa rzuca Ci rękawicę, czyli wyzywa na pojedynek. Czy podejmiesz wyzwanie? Czy uda Ci się odnaleźć i poznać wszystkie gniewskie tajemnice? Gra “Vivat Gniew” powstała w ramach projektu „Misja Zamek – nowy wymiar historii” w roku 2021, ogłoszonym rokiem zamku w Gniewie. Gracze przemierzają zakątki zamku, poznając jego historię i tajemnice.

Ocena wniosków

Ocena projektów wnioskodawców będzie dotyczyć:

 • wartości merytorycznej, czyli korzyści jego realizacji dla uczestników, społeczności i samych zabytków,
 • zgodności z celami programu,
 • wartości organizacyjnej (profesjonalizm wniosku i doświadczenie wnioskodawcy).

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny. Good Games nie jest operatorem konkursu „Wspólnie dla Dziedzictwa”. Operatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oficjalne informacje o programie znajdują się na stronie: https://www.nid.pl.

Szukasz pomysłu dla Twojej instytucji? Masz pomysł, ale chcesz go skonsultować? Skontaktuj się z nami!

  Zobacz także

  [mc4wp_form id=”1853″]