Home » PORÓWNANIE: Patriotyzm Jutra i Niepodległa – dwa programy patriotyczno-historyczne

PORÓWNANIE: Patriotyzm Jutra i Niepodległa – dwa programy patriotyczno-historyczne

by Gabriela
Opublikowano:
Dwa programy Niepodległa i Patriotyzm Jutra

Praktycznie równolegle toczą się nabory do dwóch programów o tematyce historycznej: Patriotyzmu Jutra zarządzanego przez Muzeum Historii Polski i Niepodległej 2023, której operatorem jest Biuro Niepoległa. Choć programy mogą wydawać się bardzo podobne – oba dotyczą popularyzowania wiedzy o historii i budowania postaw patriotycznych – to jednak w regulaminach znajdziemy trochę różnic. Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych informacji o obu programach!

Tematyka

Główną różnicą jest zakres tematyczny. Regulamin Patriotyzmu Jutra nie skupia się na żadnej konkretnej epoce: tematem jest po prostu historia Polski (wydarzenia polityczne, zjawiska społeczne i kulturalne, przemianę gospodarcze, ale i perspektywa tzw. zwykłego człowieka). W przypadku „Niepodległej” zadania mają skupiać się na okresie między 1768 (konfederacja barska) a 1989 rokiem (obrady Okrągłego Stołu). W dodatku powinny to być wydarzenia w jakimś stopniu związane z walką o niepodległość i odbudową państwa polskiego.

Wnioskodawcy

Samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą złożyć wnioski w obu programach. Patriotyzm Jutra jest ponadto skierowany także do kół gospodyń wiejskich i spółdzielni socjalnych.
W Niepodległej każdy podmiot może złożyć tylko jeden wniosek, a od wyników naboru nie można się odwołać, regulamin Patriotyzmu Jutra pozwala zaś na zaproponowanie dwóch przedsięwzięć i przewiduje tryb odwoławczy.

Kwoty i terminy

Niepodległa umożliwia zrealizowanie większego projektu: kwoty dofinansowanie wynoszą od 20 do 100 tys. zł, a wymagany wkład własny nie może być niższy niż 15% kwoty całego przedsięwzięcia. Patriotyzm Jutra z kolei kwotę dofinansowania uzależnia od wysokości wkładu własnego. Przy 10% dotacja może wynieść od 5 do 30 tys., a przy wkładzie własnym powyżej 20% wnioskodawca może otrzymać aż do 70 tys. zł dofinansowania.
Różne są także terminy składania wniosków i realizowania przedsięwzięć – choć są to różnice zaledwie kilkudniowe.

Możliwe zadania

Podstawową różnicą wydaje się stosunek organizatorów do aplikacji mobilnych: Niepodległa wyklucza ich tworzenie, natomiast Patriotyzm Jutra wymienia je wprost w rodzajach zadań. W przypadku Niepodległej warto więc sięgnąć po bardziej klasyczne rozwiązania takie tak tradycyjna gra terenowa czy warsztaty projektowania gier wielkoformatowych osadzonych w historycznej tematyce.

Z kolei w kryteriach oceny wniosków w Patriotyzmie Jutra czytamy o „interaktywnych i opartych na współdziałaniu formach edukacyjnych”, a także o „niesztampowych” formułach, co zachęca do sięgnięcia po przedsięwzięcia bardziej multimedialne, takie jak terenowe gry mobilne oparte na GPS.

Zobacz nasze pomysly na dzialania w programie Patriotyzm Jutra

Podsumowanie

Niepodległa

Patriotyzm Jutra

Organizator

Biuro Niepodległa Muzeum Historii Polskii

Łączna kwota programu

6 mln zł 3 840 000 zł

Wysokość dotacji

10 000 – 100 000 zł 5 000 – 70 000 zł

Wkład własny

min. 15% min. 10% przy dotacji do 30 tys. zł, min. 20% przy dotacji do 70 tys.

Termin składania wniosków

24 lutego 2023 do 15:59 (witkac) 27 lutego 2023 do 23:59 (witkac)

Liczba wniosków na wnioskodawcę

1 2

Tryb odwoławczy

nie tak – dla wniosków, które uzyskały min. 50 punktów

Termin realizacji zadań

25 kwietnia – 20 listopada 2023 2 stycznia – 1 grudnia 2023

Uprawnione podmioty

samorządowe instytucje kultury
organizacje pozarządowe
samorządowe instytucje kultury
organizacje pozarządowe
koła gospodyń wiejskich
spółdzielnie socjalne

Kryteria tematyczne / zakres merytoryczny

okres 1768 – 1989 (od konfederacji barskiej do obrad okrągłego stołu) historia Polski

Idea

Wolna i niepodległa Polska jest niekwestionowaną wartością wspólną Polaków. Wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości wyzwalają w Polakach poczucie dumy, jedności, koncentrują uwagę na dobru wspólnym i inspirują do ambitnego myślenia o przyszłości naszego kraju.
Program Dotacyjny „Niepodległa” przewiduje dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.
[…]
Skierowany do szerokiego grona odbiorców program dotacyjny „Niepodległa” wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, upamiętniające wydarzenia i ludzi ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej i tworzącej historię narodową.
W ramach programu wspierane będą projekty, których założenia są zgodne z wartościami takimi jak wolność, solidarność oraz poszanowaniem godności i praw człowieka, służącym wzmacnianiu wspólnoty w oparciu o polską tradycję państwową.
Patriotyzm jutra to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski. Zainteresowanie dziejami historycznymi, na które składają się wydarzenia polityczne, zjawiska społeczne, kulturalne, a także przemiany życia gospodarczego i codziennego, jest naturalnym i ważnym punktem szeroko pojętej edukacji kulturowej. Wiedza o przodkach, ich doświadczeniach, wyborach życiowych, sposobie widzenia świata jest istotnym elementem polskiej tożsamości oraz źródłem inspiracji. Znajomość wydarzeń historycznych, polskich tradycji, a także tradycji różnych grup narodowościowych i etnicznych zamieszkujących historyczne ziemie Polski i Rzeczypospolitej, pozwala na zdobywanie większej świadomości samego siebie oraz chroni przed uproszczonym pojmowaniem świata i uleganiem ideologiom. W konsekwencji pielęgnowanie pamięci, rozmowa i refleksja nad spuścizną historyczną umożliwiają budowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Znajomość dziejów Polski staje się ostatecznie inspiracją do działania, w tym angażowania się w działalność społeczną służącą dobru wspólnoty narodowej i lokalnej, ceniącej sobie wartości ogólnoludzkie, ufającej sobie i współpracującej.

Rodzaje zadań

1) wystawy wraz z katalogami;
2) rekonstrukcje historyczne;
3) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
4) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
5) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
6) kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
7) murale;
8) zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping);
a) działania edukacyjno-animacyjne aktywizujące uczestników poprzez współdziałanie i interakcję, m.in. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne etc.;
b) wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, także o charakterze artystycznym, w których element historyczny jest dominujący;
c) działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii przede wszystkim historii społecznej, koncentrujących się na życiu codziennym Polaków;
d) projekty popularyzujące wiedzę o historii, w tym m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii;
e) tworzenie stron i portali internetowych promujących historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują temat rzetelnie i obiektywnie, kształtują krytyczny stosunek do wydarzeń

Aplikacje mobilne

nie tak, ale nie jako odrębne i główne zadanie

Przykładowe działania do zrealizowanie z Good Games

– Warsztaty projektowania gier wielkoformatowych dla młodzieży
– Warsztaty projektowania klasycznych gier terenowych dla szkół podstawowych”
– Warsztaty projektowania klasycznych gier terenowych dla licealistów
– Historyczne warsztaty fotograficzne
– Warsztaty projektowania gier wielkoformatowych dla młodzieży
– Warsztaty projektowania klasycznych gier terenowych dla szkół podstawowych”
– Warsztaty projektowania klasycznych gier terenowych dla licealistów
– Historyczne warsztaty fotograficzne
– Warsztaty projektowania mobilnych historycznych gier terenowych w technologii ActionTrack
– Historyczna gra terenowa w technologii ActionTrack
– Mobilny spacer historyczny
– Mobilny rajd rowerowy śladami lokalnej historii

Dowiedz się więcej!

    Chcesz dowiedzieć się więcej na temat programów Niepodległa i Patriotyzm Jutra? Masz już pomysł na grę i chcesz zrealizować ją razem z Good Games? Skontaktuj się z nami: info@goodgames.pl lub zostaw swoje dane, a wtedy my odezwiemy się do Ciebie!

    Zobacz także

    [mc4wp_form id=”1853″]