Home » Smartfon w książce czy książka w smartfonie?

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) – Państwowy Instytut Badawczy jest organizatorem konkursu „Smartfon w książce czy książka w smartfonie? Pomysł–Projekt–Inspiracja”.  Tematyka konkursu dotyczy lektur szkolnych i obejmuje różne działania wspierające czytanie.  Są to gra planszowa, memy, okładka książki oraz scenariusze zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.  Przewidziano dwie odsłony zadania: dla uczniów i dla nauczycieli.

Trzeba podkreślić, że warunkiem koniecznym zakwalifikowania pracy do oceny przez Jury jest nawiązanie do lektury szkolnej. Dlatego też trzeba wykorzystać na przykład motywy, akcję i wątki, postacie i bohaterów oraz ich świat.

Edycja dla uczniów

Uczestnicy z klas 1–3 szkoły podstawowej przystępują do konkursu pod kierunkiem nauczyciela i pracują w grupach. Ich praca polega na przygotowaniu – dowolną techniką – gry planszową związaną z tematyką lektury szkolnej. Gra planszowa powinna zawierać pole do gry, opis zasad, zadania do wykonania na każde pole.  Uczniowie mogą  wykorzystać różnego typy pytania. Zatem może to być bezpośrednie nawiązanie do znajomości lektury, nawiązanie do treści lub działania o charakterze sprawnościowym i artystycznym.

Uczniowie klas 4–8 i szkół ponadpodstawowych przygotowują swoje prace indywidualnie. Ich zadaniem jest przygotowanie pracy graficznej w jednym z dwóch proponowanych tematów tj. okładki książki w formie grafiki (np. GIFu) , lub grafiki (w formie mema) zachęcającej do przeczytania lektury. Prace mogą zostać przygotowane przy użyciu bezpłatnych narzędzi edytorskich.

Edycja dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

W przypadku nauczycieli zadanie konkursowe polega na przygotowaniu propozycji projektów działań o celu edukacyjnym pod ogólnym hasłem: „Pomysł-projekt-inspiracja”.  Głównym celem projektów jest inspirację do rozwoju i poznawania treści lektur. Wskazane projekty powinny mieć możliwość realizacji w szkołach.  Regulamin wskazuje, że istotne będzie wykorzystanie narzędzi i aplikacji webowych oraz innych nowoczesnych technologii.

Biorąc pod uwagę trendy we współczesnej edukacji, są to aktualnie najskuteczniejsze metody aktywizacji i zaaganżowania uczniów.

W ramach konkursu należy więc przygotować, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, np. scenariusz gry miejskiej/terenowej śladami bohaterów lektury, scenariusz spaceru tematycznego z motywami zaczerpniętymi z lektury, scenariusz gry szkolnej/terenowej lub zajęć szkolnych czy międzyszkolnych. Scenariusz powinien zawierać działania angażujące uczniów i pozwalać na wykorzystanie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.

Dlatego też idealnym narzędziem do zastosowania w pracy z młodzieżą i opracowania projektu konkursowego jest ActionTrack. Gra w lekturę lub warsztaty projektowania gry w lekturę to zajęcia motywujące i inspirujące. Po pierwsze ActionTrack pozwala – za pomocą gry w smartfonie – przenieść uczniów w dowolny świat bohaterów.  Po drugie zaś jest narzędziem, który w prosty sposób pozwala na organizację mobilnych questów literackich na podstawie dowolnej treści.  Dzięki ActionTrack książka w smartfonie, to nie tylko wymagająca idea. To również świetna zabawa.

Nagrody dla uczniów i nauczycieli

Organizator konkursu dla uczestników przewiduje nagrody – sprzęt i akcesoria elektroniczne.

I tak, w edycji dla uczniów łącznie przyznanych może zostać 20 nagród indywidualnych i 5 grupowych.  Za prace uczestników z klas 1-3 przewidziano 5 nagród grupowych dla uczniów oraz  5 – dla nauczycieli opiekunów grup uczniowskich. Na uczestników ze starszych klas czeka odpowiednio: 5 nagród – dla uczniów klasy 4-6 szkoły podstawowej,  5 – dla uczniów z klas 7- 8 szkoły podstawowej.  Ponadto,  dla laureatów ze szkół ponadpodstawowych przewidziano także 5 nagród.  Z kolei nauczyciele zostaną nagrodzeni łącznie 10 nagrodami indywidualnymi.

Ważne informacje:

Prace konkursowe powinny spełniać określone wymagania techniczne w zakresie formatów i rozmiarów plików.

Szczegółowe informacje oraz wzory niezbędnych dokumentów znajdują się w na stronie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w zakładce konkursowej”Smartfon w książce czy książka w smartfonie? Pomysł–Projekt–Inspiracja” i zostały opisane w  Regulaminie Konkursu. 

Zgłoszenia należy przesyłać ma maila: konkursyose@nask.pl do 15 stycznia 2020 r.  Roztrzygnięcie  i ogłoszenie wyników organizator przewidział do 24 stycznia 2020.

 

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]