Home » „Ojczysty – dodaj do ulubionych” – ortografia w grach mobilnych
Kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny to podstawowe cele kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Drawsko gra w ortografię

Jak można te cele zrealizować poprzez zastosowanie gamifikacji i gry na smarftony pokazuje przykład Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Drawsku Pomorskim  działającej w strukturach tamtejszego Ośrodka Kultury.

W 2020 roku, w ramach projektu „Ojczysty- nasz ulubiony!” dofinansowanego z programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” bibliotekarze  z Drawska zrealizowali szereg działań aminacyjnych wspierających szeroko rozumianą kulturę języka wśród dzieci i młodzieży.

Jednym z nich była realizacja 3 mobilnych gier o tematyce związanej z zasadami ortografii i pisowni. Gry powstały z wykorzystaniem aplikacji ActionTrack, która pozwala na zaprojektowanie i wykorzystanie różnych mechanik i zadań w grach – dopasowanych do potrzeb i wymagań odbiorców. I tych młodszych i tych starszych.

Premiery gry odbyły się we wrześniu przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Majora Sucharskiego, a konkretniej w uczniami i wychowcami tejże szkoły.  

Pełną relację fotograficzną z przebiegu premiery można zobaczyć w galerii na stronie drawskiej biblioteki, zaś opis gier przedstawiamy poniżej.

„Uciekinierzy z książek”

“Uciekinierzy z książek” to mobilna gra dla uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych, która przypomina podstawowe informacje o języku polskim i zasady ortograficzne.

uciekinierzy z książekPrzed graczami stoi poważne wyzwanie, ponieważ w bibliotece w Drawsku zapanowało straszne zamieszanie. Z samej góry regału spadł ciężki słownik ortograficzny. Po drodze zahaczył o inne półki. Książki spadły z hukiem na podłogę, a spomiędzy stron uciekli ich bohaterowie: zwierzęta, liczby, kolory…

Zadaniem małych graczy jest odszukanie wszystkich uciekinierów i przyprowadzenie ich z powrotem do biblioteki. Ale nie jest to takie proste! Aby uciekinier zechciał wrócić do książki, trzeba go do tego przekonać, wykazując się pomysłowością i wiedzą.

Wierzymy, że gracze świetnie sobie z tym poradzą!

 

 

“Ortograficzne potwory”

Ta gra mobilna została opracowana z myślą o uczniach klas VI-VIII Szkoły Podstawowej. Znają już oni zasady ortografii i mają za sobą niejedno dyktando. Właśnie nie jedno, a wiele:) 

Ortograficzne potwory

Gracze widzą na mapie 20 punktów, które mogą odwiedzić w dowolnej kolejności. W każdym punkcie znajduje się zadanie, za którego wykonanie można zdobyć punkty. Gracze sami decydują, do którego punktu chcą wejść.

Graczom będą się starały przeszkadzać straszne ortograficzne potwory, które bardzo nie lubią poprawności językowej: Gróbcio, Krullik, Rzabiec, Ważywnik i Włohacz. Gracz, którego będzie gonił potwór, musi szybko wrócić do bazy. Gdy zrobi się bezpiecznie, może spróbować dotrzeć do kolejnego punktu.

To szybka rozgrywka, która sprawdza znajomość zasad ortograficznych i jednocześnie gwarantuje silne emocje.

 

“Sprawdź się”

Język polski w szkole średniej dla wielu uczniów to stale jakieś teksty do napisania. Rozprawki, eseje, opisy, reportaże. Nauczyciele języka polskiego dwoją się i troją, aby wymyślać coraz nowsze i ciekawsze zadania przed przyszłymi maturzystami.

Teraz dla licealistów powstała również mobilna gra ortograficzna „Sprawdź się”.  

Sprawdź sięW grze znajdują się zadania o trzech poziomach trudności. Gracz każdorazowo widzi trzy losowo wybrane punkty i sam decyduje, do którego z nich chce najpierw wejść. Im wyższy poziom, tym więcej punktów dostanie gracz za dobrą odpowiedź. Za łatwe pytanie można zdobyć 100 punktów, za średnie 200 punktów, za trudne 300 punktów. Jednak po każdej dobrej odpowiedzi wzrasta bonus, który zwiększa liczbę punktów. Niestety po błędnej odpowiedzi bonus spadnie do zera, dlatego warto rozważnie wybierać kolejność odwiedzonych punktów.

To gra, która nie tylko sprawdza znajomość ortografii, ale też uczy strategicznego myślenia i dostarcza dobrej zabawy.

 

 

Nowy rok nowe rozdanie: „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”

Do 11 stycznia 2021 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów na 2021 rok. 

Termin rozpoczęcia zadania to 1 marca a zakończenie do 29 października 2021 roku.

Jakie zadania mogą uzyskać wsparcie?

 1. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry, również online;
 2. projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, również online;
 3. tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Realizacji wyżej wymienionych zadań może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej.

Celem programu jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, budowanie kompetencji językowych oraz kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego. Projekty wnioskodawców powinny zatem popularyzować wiedzę o języku.

Kto może wziąć udział?

W programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021” mogą brać udział:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)
 • organizacje pozarządowe;
 • koła gospodyń wiejskich, wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEiDG lub KRS.

Jakie są kryteria oceny?

Ocena projektów odbywa się na trzech poziomach:

 • merytoryczna, m.in. walory edukacyjne zadania, profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania;
 • społeczna, np. wyrównywanie szans w dostępie do kultury, zaangażowanie w realizację zadania podmiotów reprezentujących różne środowiska;
 • organizacyjna, czyli realność przedstawionego budżetu i harmonogramu oraz adekwatność przewidzianych kwot do przewidywanych efektów.

Szczegółowa lista kosztów kwalifikowanych oraz dokładne kryteria oceny wniosków znajdują się w Regulaminie programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1 mln zł.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł, zaś maksymalna – 75 000 zł.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 90% budżetu zadania.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie NCK.

 

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]