Home » „Ojczysty – dodaj do ulubionych” – nowa edycja dotacji

Kształtowanie świadomości językowej i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny to dwa podstawowe cele kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty- dodaj do ulubionych”. Kampanię prowadzi Narodowe Centrum Kultury od 2012 roku. To już ponad 7 lat różnych inicjatyw.

Na początku był język

Inauguracja kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubionych” odbyła się 20 lutego 2012 roku w Warszawie. Uroczystość miała miejsce podczas konferencji prasowej w Galerii „Kordegarda” w przeddzień Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku.

Język polski jest zaliczany do grupy 25 największych języków na świecie. Obecnie posługuje się nim około 40 milionów osób – w Polsce i poza jej granicami. Jak podkreślają twórcy idei – polszczyzna jest symbolicznym przewodnikiem po naszej kulturze. To, między innymi, za sprawą wspólnego języka ludzie, którzy żyją w różnych częściach świata, należą do różnych środowisk czy pokoleń – czują, że należą do jednej wspólnoty. Język pomaga nazywać i porządkować rzeczywistość. Można więc śmiało powiedzieć, że polszczyzna to „okulary”, przez które – jako społeczeństwo – patrzymy na świat.

Program „Ojczysty-dodaj do ulubionych”

Regulamin programu dotacyjnego „Ojczysty-dodaj do ulubionych” (jako część wspomnianej wyżej kampanii) definiuje kilka celów strategicznych. Jest to przede wszystkim kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego. Kolejnym celem działań jest budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym.  Założenia programu wymieniają 3 typy projektów wspierających popularyzację wiedzy i języku oraz mogących otrzymać dofinansowanie.

Po pierwsze są to przedsięwzięcia edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy a także gry. Po drugie: projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne.  Na wsparcie mogą liczyć również pomysły, które polegają na tworzeniu stron i portali internetowych promujące polszczyznę, popularyzujące wiedzę o języku polskim a także zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Jak widać gry, a więc również gry w wersji mobilnej oraz warsztaty, a więc również warsztaty projektowania gier, mogą być doskonałym sposobem na promocję pięknej polszczyzny. Questy jako forma aktywnego i ciekawego spędzania czasu są bardzo popularne. Gry mobilne szczególnie angażują młodzież i dzieci. Połączmy więc questing i promocję polskiego.  Mobilne questy literackie? Dlaczego nie? Polecamy też uwadze warsztaty, podczas których powstaną mobilne ścieżki edukacyjne z polszczyzną w roli głównej.   Jeżeli chcecie wybrać tę formę promocji polszczyzny – zapraszamy do kontaktu na maila info@goodgames.pl. Dopasujemy tematykę, zakres gry lub warsztatu, przygotujemy odpowiednie wzory, tak aby poprzez aktywne uczestnictwo młodzi ludzie mieli okazję do rozwijania swoich umiejętności językowych.

Kto i kiedy?

Wnioski o dofinansowanie z programu, w wysokości od 10 do 70 tysięcy złotych mogą składać następujące podmioty:

  1. samorządowe instytucje kultury,
  2. organizacje pozarządowe,
  3. koła gospodyń wiejskich,
  4. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
  5. podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 2 marca do 30 października 2020 roku. Warto podkreślić, że dofinansowanie może wynosić aż 90% wartości całego zadania.  Wnioski jak zwykle dostępne są w systemie Eboi. I najważniejsze. Trzeba się pośpieszyć, bo termin przyjmowania wniosków mija 15 stycznia 2020 roku. 

Regulamin znajduje się na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]