Home » „Moja Mała Ojczyzna” – zmieniajmy naszą przestrzeń

Jeżeli wiesz jak w innowacyjny sposób zagospodarować przestrzeń publiczną w swojej miejscowości lub upamiętnić lokalnych, historycznych bohaterów – możesz teraz zdobyć 30.000 zł na realizację tego działania. I to bez wkładu własnego!

Program „Moja Mała Ojczyzna” 

Moja Mała OjczyznaTo już IV edycja programu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”. Organizatorem konkursu jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego. Celem programu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym i kreowanie postawy patriotyzmu. 

Istotnym warunkiem realizacji projektu w programie „Moja Mała Ojczyzna” jest fakt, że odbiorcami tego projektu będzie społeczność lokalna mieszkająca w gminach do 100 tysięcy mieszkańców.  W ramach naboru zostanie dofinansowanych 30 najlepszych projektów.

Kto może złożyć wniosek w programie?

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • biblioteki publiczne,
  • domy kultury,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane przez ARiMR.

Na co można uzyskać wsparcie?

Projekt zgłoszony do konkursu „Moja Mała Ojczyzna” musi przede wszystkim realizować cele programu wymienione powyżej. Ponadto, w regulaminie jasno określono na jakie cele można przeznaczyć uzyskane środki finansowe.

Autorzy regulaminu wskazują więc kilka najbardziej pożądanych działań. I są to:

  1. modernizacja lokalnej przestrzeni publicznej, która przysłuży się zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
  2. upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych związanych z danym miejscem, w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci,
  3. wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
  4. wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Godne uwagi jest to, że środki mogą zostać wykorzystane także na: zakup sprzętu związanego z projektem,
zakup artykułów spożywczych (do 500 złotych brutto), uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu, porady specjalistyczne i koszt usługi księgowej (do 500 złotych brutto) oraz koszt tablicy informacyjnej.

Uzyskanych środków pieniężnych nie można natomiast wykorzystać na: bieżącą działalność grantobiorcy,
wynagrodzenia dla koordynatorów projektu, organizację zajęć, warsztatów, kursów i szkoleń, organizację konkursów (ani zakup nagród), festiwali, koncertów i innych wydarzeń, wycieczki, wyjazdy, turnusy, kolonie.

 

Dodatkowe informacje

Jeden wnioskodawca może zgłosić do konkursu tylko jeden wniosek.

Projekt powinien trwać od 1 do 6 miesięcy, czyli minimum 30 dni, maksimum 183 dni. Dodatkowo powinien zakładać cykl działań (nie chodzi o jednorazową akcję). Jego realizacja powinna zmieścić się w przedziale czasowym od 4.01.2021 r. do 31.08.2021 r.

Termin składania wniosków upływa 31.07.2020 r. o godz. 13:00.

Ze względu na COVID-19 czas realizacji projektów z poprzedniej edycji został przedłużony do końca 2020 r. W związku z tym zwycięzcy poprzedniej edycji nie mogą brać udziału w tegorocznej.

Wniosek należy złożyć online na stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl/login.

Więcej informacji na stronie Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. 

 

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]