Home » „mPotęga” wspiera naukę matematyki

Jeżeli matematyka jest królową nauk, to trzeba przyznać, że jest to królowa wymagająca, szczególnie na początkowym etapie edukacji. Matematyczne zmagania uczniów (i nauczycieli) od zawsze stanowiły przedmiot dyskusji, żartów, czasem problemów albo korepetycji. Aby wesprzeć i jednych w zrozumieniu prawideł matematyki a drugich w procesie przekazywania wiedzy powstała fundacja MBanku i jej program grantowy mPotęga.

„mPotęga” od MBanku

Fundacja mBanku funkcjonuje od 2013 roku i od tego czasu jej misją jest wspieranie dzieci i młodzieży w nauce matematyki. Realizuje tę misję w ramach strategii „m jak matematyka”.

Dlaczego matematyka jest taka ważna? Dlatego, że  – w opinii twórców fundacji –  stanowi ona fundament logicznego myślenia i pomaga w zrozumieniu otaczającego nas świata. Ponadto jej opanowanie pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych czy zdobywaniu wykształcenia ścisłego. A dalej wiedza ta pomaga osiągnąć sukces zawodowy i jest motorem do działań wspierających rozwój gospodarczy.

Program grantowy MPotęga powstał po to, żeby:

 • powstawały ciekawe, innowacyjne metody i narzędzi edukacji matematycznej;
 • zachęcać nauczycieli i osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, aby sięgnęli po nowe, metody i narzędzia przekazywania wiedzy matematycznej;
 • zainteresować dzieci i młodzieży matematyką, w szczególności wciągnięcie ich w odkrywanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (w tym rozszerzenie zakresu tematycznego poza program szkolny).

16 Marca 2020 roku ruszyła już 7 edycja programu!

Odczaruj matematykę

Od lat obserwujemy fiński model edukacji, który zakłada niestandardowe metody pracy z uczniami, który bazuje na nauce przez zabawę. Założenie jest proste. Szkoła wykorzystuje technologię w taki sposób, żeby pobudzać wyobraźnię, emocje i zaangażowanie wśród uczniów poprzez gry mobilne. A jeżeli Finlandia to zdecydowanie blisko natury. Przy okazji warto wspomnieć, że w Skandynawii nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Nikt nie przejmuje się padającym deszczem i nieprzyjemnym wiatrem. Dzięki połączeniu założeń: nauka+zabawa+ruch+technologia magia matematyki może uruchomić się samoczynnie.

W praktyce, w programie mPotęga można wnioskować na dofinansowanie innowacyjnych matematycznych aktywności, na przykład takich jak: opracowanie gier terenowych i gier na smartfona, przygotowanie filmów,  tworzenie blogów realizacji konkursów i warsztatów w szkołach. Program zakłada 2 ścieżki dofinansowania projektów popularyzyjących naukę matematyki.  Pierwsza z nich dotyczy młodszych uczniów (klasy 4-6) i premiuje udział rodziców, a maksymalna wysokość grantu to 5 tysięcy złotych. Druga natomiast jest dla uczniów klas 7 i 8, a dofinansowanie wynosi do 8 tysięcy złotych. Zgodnie z wymogami regulaminu do realizacji projektu potrzebny jest zespół projektowy, w którym działa działa co najmniej 3 uczniów oraz jedna osoba dorosła.

Sprawdź kryteria

Aby otrzymać pieniądze konieczny jest oczywiście pomysł, a następnie złożenie wniosku, którego wzór odnajdujemy na stronach fundacji. Formularz nie jest bardzo skomplikowany, a rozbudowana sekcja pytań i odpowiedzi  (do której polecamy zaglądnąć) pozwala na sprawdzenie wszystkich wątpliwości. Najważniejszą zaś i decydującą kwestią w każdym programie grantowym jest ocena tych wniosków. Dlatego kluczowe jest sprawdzenie kryteriów oceny wniosków.

Zgodnie z Regulaminem programu dla klas  4-6 szkół podstawowych to:

 • atrakcyjność i różnorodność proponowanych działań edukacyjnych (30 punktów);
 • powiązanie kosztów z działaniami planowanymi w projekcie (25 punktów);
 • liczba uczestników Projektu edukacyjnego (odbiorców bezpośrednich i pośrednich, w tym procent uczestników bezpośrednich w stosunku do całej populacji uczniów/beneficjentów/podopiecznych wnioskodawcy) (20 punktów);
 • konkretne, mierzalne rezultaty (10 punktów);
 • aktywne włącznie rodziców dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowe w realizację Projektu edukacyjnego (10 punktów);
 • sposób promowania rozwiązań zastosowanych w ramach Projektu edukacyjnego i rozpowszechniania jego rezultatów (5 punków).

Kryteria oceny projektów adresowanych do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych  to:

 • atrakcyjność i różnorodność proponowanych działań edukacyjnych (30 punktów);
 • powiązanie kosztów z działaniami planowanymi w projekcie (25 punktów);
 • liczba uczestników Projektu edukacyjnego (odbiorców bezpośrednich i pośrednich, w tym procent uczestników bezpośrednich w stosunku do całej populacji uczniów/beneficjentów/podopiecznych wnioskodawcy) (20 punktów);
 • konkretne, mierzalne rezultaty (10 punktów);
 • aktywne włącznie Zespołu projektowego w realizację Projektu edukacyjnego (10 punktów);
 • sposób promowania rozwiązań zastosowanych w ramach Projektu edukacyjnego i rozpowszechniania jego rezultatów (5 punków).

Na skróty:

 • zgłoszenie wniosku do 11 maja 2020 przez stronę mFundacji
 • wniosek może złożyć biblioteka, szkoła, uczelnia, organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna (z  z organizacją pozarządową jako parnerem)
 • Działania mogą rozpocząć się najwcześniej 1 września 2020 r. i kończyć się najpóźniej 31 grudnia 2020 r.
 • budżet do 8 tysięcy, bez wkładu własnego
 • Niespodzianka: Każdy, kto złoży wniosek o grant, otrzyma od nas bezpłatnie publikację ze scenariuszami lekcji matematyki i nie tylko.
 • wniosek, szczegółowe informacje, przykłady z ubiegłych lat znajdują się na stronie programu https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/

Jak możemy Wam pomóc?

Przygotujmy wspólnie z uczniami (nauczycielami – nie tylko matematyki, rodzicami) warsztaty projektowania gier na ActionTrack, opracujmy nową grę planszową, zestaw książek sensorycznych dla młodych adeptów matematyki, poszukajmy ciekawostek matematycznych w Waszej miejscowości i zamieńmy je na komiks, zaprojektujmy ścieżkę dydaktyczną wykorzystującą te ciekawostki w formie mobilnej gry terenowej… Możliwości jest wiele.

Pozostajemy do dyspozycji pod numerem telefonu 609 365 220.

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]