Home » Konkurs BLISKO – ogłoszono nabór na lata 2022-2023! Pozyskaj środki na grę dla swojej biblioteki

Konkurs BLISKO – ogłoszono nabór na lata 2022-2023! Pozyskaj środki na grę dla swojej biblioteki

by Łukasz Braun
Opublikowano:
Mobilne gry edukacyjne w programie BLISKO

Narodowe Centrum Kultury otworzyło nowy nabór w ramach konkursu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność. Konkurs BLISKO jest realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 i umożliwia zdobycie nawet 140 tys. zł na działania promujące czytelnictwo poprzez podnoszenie kompetencji i aktywizację lokalnej społeczności.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że celem konkursu BLISKO jest wzmacnianie roli biblioteki jako „trzeciego miejsca”. Ta rola polega na prowadzeniu działań kulturalnych, które będą spajać lokalną społeczność i zwiększać uczestnictwo jej członków w kulturze. Bardzo ważnym aspektem konkursu BLISKO jest nawiązywanie partnerstw i współpraca między lokalnymi instytucjami. Takie działania mają budować zaangażowane społeczności, skupiające się wokół biblioteki. Ten cel ma zostać osiągnięty poprzez podnoszenie kompetencji pracowników biblioteki oraz podejmowanie działań aktywizujących społeczność. Jednym z warunków konkursu jest przeprowadzenie takich zadań, które będą inicjowane przez społeczność. Na te cele przeznaczono łącznie 22 mln zł do rozdysponowania w latach 2021-2025.

Gamifikacja jako narzędzie do aktywizacji lokalnej społeczności

Galeria: zdjęcia z premiery gry Balladyna 2.0W ramach konkursu BLISKO pracownicy bibliotek wraz z partnerami powinni podnosić swoje kompetencje, aby działać na rzecz lokalnej społeczności. Biblioteka jako „trzecie miejsce” powinna oferować swoim użytkownikom szereg atrakcyjnych wydarzeń i działań, które umożliwią uczestnictwo w kulturze. Te warunki spełnia gamifikacja literatury – w atrakcyjny sposób zachęca społeczności do angażowania się w życie kulturalne, a także promuje czytelnictwo.

Wdrożenie technologii ActionTrack umożliwi bibliotece realizowanie wielu projektów, które u swoich fundamentów będą miały aktywizację społeczności i promocję czytelnictwa. W czasie szkolenia pracownicy nauczą się tworzyć gry na podstawie literatury, lokalnych historii i innych elementów kultury. Zdobędą także kompetencje pozwalające na organizację wydarzeń – miejskich rozgrywek czy warsztatów dla młodzieży. 

Grę można wykorzystać także jako narzędzie do przeprowadzenia diagnozy, a warsztaty projektowania będą jednym z działań skierowanych bezpośrednio do społeczności.

Konkurs BLISKO – beneficjenci

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do bibliotek publicznych, działających jako samodzielne instytucje kultury, a także samorządowych instytucji kultury, w których skład wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne. W naborze mogą wziąć udział instytucje z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich (bez ograniczeń wielkości) oraz gminy miejskie i miasta na prawach powiatu, w których liczba ludności nie przekracza 100 tysięcy.

wykrzyknikWażne! W regulaminie konkursu BLISKO zawarta jest informacja o preferencyjnych warunkach dla mniejszych miejscowości. Dodatkowe punkty będą przyznawane gminom do 50 tys. mieszkańców, a także tym, które są oddalone od większych ośrodków o więcej niż 50 km. Przez „duże ośrodki miejskie” rozumie się przede wszystkim miasta wojewódzkie, jednak – jak podkreślają organizatorzy – każda biblioteka ma szanse.

Kwoty dofinansowania

Minimalna kwota dofinansowania, o która mogą ubiegać się instytucje, to 100 tys. zł, zaś maksymalna – 140 tys. zł. Kwota ta będzie podzielona na dwa lata realizowania projektu, w każdym z nich instytucje otrzymają 50-70 tys. zł na opisane zadania.

Konkurs zakłada dofinansowanie w wysokości 90% kosztów całego projektu. Dziesięcioprocentowy wkład własny musi być zapewniony z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego. Oczywiście, instytucja może skorzystać także ze środków pozyskanych z innych źródeł (np. od prywatnych sponsorów), jednak 10% całej kwoty musi pochodzić od JST. 

Specyfika projektu

BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność wymaga od beneficjentów dwuletnich, złożonych projektów, które będą realizowane we współpracy z innymi podmiotami. Projekty mają zakładać także oddolną inicjatywę ze strony społeczności – dlatego też wnioski składane w konkursie będą opisywały tylko ogólne założenia.

Regulamin BLISKOProjekty muszą uwzględniać podnoszenie kompetencji pracowników biblioteki oraz aktywizowanie lokalnej społeczności, a tym działaniom powinno towarzyszyć nawiązywanie partnerstw. Muszą obejmować następujące zadania:

1. podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców – tu bardzo ważne jest przeprowadzenie dokładnej diagnozy;

2. budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez:

 • organizację warsztatów i szkoleń,
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,
 • organizację konferencji, spotkań, w tym wymiany doświadczeń liderów lokalnych;

3. wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;

4. realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie (z zastrzeżeniem ust. 4 i 5), skierowanych do społeczności lokalnych.

W pierwszym roku realizacji projektu beneficjenci mają skupić się na zadaniach skierowanych do swojej społeczności, a w kolejnym – realizować zadania, które ta społeczność inicjuje. W praktyce oznacza to, że w pierwszym roku należy pobudzić w społeczności chęć działania, która będzie motorem napędowym zadań realizowanych w drugim roku projektu.

Konkurs BLISKO i nawiązywanie partnerstw:

Ważnym aspektem projektów finansowych z konkursu BLISKO są partnerstwa. Biblioteka musi nawiązać współpracę z innymi podmiotami działającymi w okolicy. Mogą to być:

 • biblioteki szkolne i pedagogiczne, 
 • samorządowe instytucje kultury, 
 • organizacje pozarządowe, 
 • szkoły, 
 • parafie, 
 • koła gospodyń wiejskich, 
 • księgarnie, 
 • grupy nieformalne,
 • osoby fizyczne.

Co ważne, w pierwszym roku projektu biblioteka powinna zrealizować 2-6 działań edukacyjno-animacyjnych dla lokalnej społeczności. Zadania te powinny być realizowane w ramach partnerstwa. W drugim roku projektu tych zadań jest mniej (1-3), ale muszą im towarzyszyć zadania realizowane z inicjatywy społeczności.

Zewnętrzne szkolenia

Regulamin konkursu umożliwia także korzystanie ze szkoleń prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. Muszą być jednak dokładnie opisane we wniosku i ujęte w budżecie.

[BANER] Sprawdź 250 tematów szkoleń od Good Books

Terminy

Obecny nabór trwa do 16 lutego. W tym czasie biblioteki składają wnioski za pośrednictwem platformy https://sop.nck.pl/, a zadania w ramach konkursu mogą być realizowane od 28 marca 2022 roku do 15 listopada 2023 roku. 

Konsultacja wniosków do konkursu BLISKO

Zachęcamy do skorzystania z indywidualnych konsultacji wniosków z naszymi specjalistami! Skupimy się na praktycznych zagadnieniach i pomożemy Ci napisać celną aplikację, dostosowaną do wymogów konkursu BLISKO. Wspólnie wyeliminujemy ewentualne słabe strony Twojego projektu i podkreślimy te najmocniejsze!

Konsultacje z naszymi ekspertami w zakresie pisania wniosków to:

 • 90 minut szczegółowego omówienia Twojego projektu
 • Pomoc w napisaniu wniosku od podstaw lub zmodyfikowaniu ubiegłorocznej aplikacji
 • Dwukrotna rewizja wniosku

Chcesz skonsultować swój wniosek? Zainteresował Cię temat grywalizacji? Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach pozyskania środków na stworzenie edukacyjnej gry terenowej w ActionTrack? Skontaktuj się z nami: info@goodgames.pl lub zostaw swoje dane, a my odezwiemy się do Ciebie!

  Zobacz także

  [mc4wp_form id=”1853″]