Home Aktualności „Koalicje dla Niepodległej” #WIKTORIA 1920

Rok 1920. Generał Sikorski pewnym atakiem zdobył Nasielsk. Generał Krajewski kierował 18. Dywizją Piechoty w walce pod modlińską twierdzą. Marszałek Piłsudski dowodził grupą manewrową, która przełamała obronę bolszewicką w rejonie Kocka i Cycowa, a następnie zaatakowała nacierające na Warszawę wojsko bolszewickie.

Bitwa Warszawska, potocznie zwana Cudem nad Wisłą, miała znanych i nieznanych bohaterów. Była ukoronowaniem wielu działań i walk o niepodległość. Dzisiaj, równe 100 lat później, mamy świetną okazją do uczczenia jej pamięci.

 

Program dotacyjny ,,Koalicje dla Niepodległej”.

Z pomocną dłonią wychodzi do nas program dotacyjny ,,Koalicje dla Niepodległej”, który daje duże możliwości działania i świętowania.

Dlaczego ten program jest wyjątkowy?
 • brak obowiązku wkładu własnego,
 • wymóg stworzenia koalicji z innymi instytucjami.

Program umożliwia realizację projektów bez wkładu finansowego ze strony instytucji, czyli dofinansowanie może wynosić nawet 100% wartości projektu. Warto jednak wiedzieć, że 10% inwestycji ze strony instytucji zapewni nam dodatkowe 2 pkt. (a każdy grantobiorca z pewnością wie, że jeden punkt może być na ,,wagę złota”).

Dlaczego wymagana jest koalicja? 

Świętować najlepiej w większym gronie. Toteż wymogiem projektowym programu jest stworzenie koalicji. Do współpracy należy zaprosić co najmniej dwóch partnerów. Zostać mogą nim m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 • archiwa państwowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 • uczelnie publiczne lub niepubliczne
 • państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą – np. Good Books
 • organizacje pozarządowe;
 • publiczne i niepubliczne szkoły.

Pomyślcie, jakie miejsce w Waszym mieście jest obiektem użyteczności publicznej i skupia społeczność. Do współpracy możecie zaprosić straż pożarną, dworzec PKP, organizacje pozarządowe (NGO), projektantów gier lub firmy szkolące (prowadzące działalność gospodarczą). Najważniejsze, aby Wasi partnerzy dobrze wpisywali się w projekt. Jak zawsze – liczy się pomysł i spójna koncepcja.

 

Kwalifikowane działania

W ramach programu możecie realizować:

 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;
 • lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
 • wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
 • rekonstrukcje wydarzeń historycznych;
 • działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

Warto zastanowić się nad działaniami, które będą bezpieczne do zrealizowania podczas pandemii. Ministerstwo wskazuje formę online jako działanie kwalifikowane. Warsztat przeprowadzony w takiej formie pozwala dotrzeć do większej liczby odbiorców. W związku z tym proponujemy Wam tematy szkoleń:

 • Edukacja dla młodzieży w bibliotece – jak zainteresować młode pokolenia historią?
 • Gry terenowe w zachowaniu dziedzictwa lokalnego i kultywowaniu pamięci historycznej. Praktyka, techniki, oprogramowanie.

ActionTrack i #Wiktoria1920 – opowiedz historię przez grę lub quest

Mobilne gry miejskie, questy literackie czy też historyczne cieszą się niesłabnącą popularnością – taką grę możecie stworzyć na aplikacji ActionTrack. Umożliwia to kultywowanie pamięci w interaktywny sposób i świetnie trafia do młodzieży. Gra może prowadzić przez ważne punkty na mapie waszej miejscowości i kończyć się wspólnym świętowaniem na mecie. Jednocześnie każda mobilna gra czy też quest świetnie opowie historię zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, zatopionych w narracjach jakie oferują gry.

Szukaj inspiracji

Najważniejszy jest pomysł. Poszukaj inspiracji u siebie w mieście. Może jesteście regionem w którym odbywały się bitwy, przechodziły natarcia sowieckie lub kontrataki polskie? Lokalne muzeum również może aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu? Jak Wasza miejscowość jest powiązana z odzyskaniem niepodległości?

Kopalnią ciekawych informacji jest też strona programu Niepodległa.

Pamiętaj, aby zacząć od koncepcji i określenia głównego celu. Później zastanówcie się, jak to osiągnąć.

Ważne informacje i terminy.

 1. Wnioski można składać do 15 lipca 2020 roku do godziny 15:59.
 2. Minimalna kwota dofinansowania to 10 000 zł. brutto.
 3. Maksymalna kwota dofinansowania to 40 000 zł. brutto.
 4. Dodatkowe punkty można zdobyć za zaktywizowanie grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych oraz umożliwienie dialogu grup uznawanych za stereotypowe na siebie zamknięte.
 5. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac
 6. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 3 sierpnia 2020 roku do 20 października 2020 roku.

Koalicja z Good Books i Good Games

Możecie podjąć się koalicji z nami. W jaki sposób możemy współpracować?

 • projektowanie gier miejskich lub quizów na innowacyjnej aplikacji ActionTrack.
 • szkolenia związane z historią regionu i aktywizacją lokalnej społeczności.

Napiszcie do nas, jeśli powyższe działania wpisują się w Waszą koncepcję. Ponadto możemy przeszkolić Was z przygotowania gier miejskich i innych działań angażujących mieszkańców do aktywności. Z pewnością razem stworzymy wyjątkową koalicję.

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]