Home » Jak czytać regulamin programu „Kultura Interwencje?

Jak czytać regulamin programu „Kultura Interwencje”? Dodajmy, że chodzi o regulamin, który zawiera pond 20 stron i zasadniczo niewiele różni się od innych tego typu regulaminów. Prawdopodobnie więc odpowiedzi będzie tyle, ilu czytelników tego dokumentu.  

Od początku

Na początku znajduje się kilka najważniejszych zdań, czyli cel programu. W przypadku „Kultury-Interwencje” jest to tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym. Program służy także upamiętnianiu polskiego dziedzictwa historycznego.

A realizacja tego celu jest możliwa poprzez poprzez finansowe wsparcie projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Po lekturze celu i zastanowieniu się, czy nasz projekt lub pomysł na projekt służy jego realizacji, czas na sprawdzenie, jakie zadania można zorganizować:

 1. wydarzenia kulturalne o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursy, szkolenia, spotkania, warsztaty, plenery, wystawy (wraz z katalogami), konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, widowiska muzyczne, happeningi, spektakle teatralne, realizacje działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
 2. konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
 3. rekonstrukcje historyczne, uroczystości upamiętniające postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Regulamin mówi, że wszystkie zadania mogą być realizowane online. Zadania sprawdzone, zatem czas na powtórną lekturę regulaminu.

Od końca

Dlaczego? Ponieważ w drugiej części wniosku znajdują się tabele, które pokazują zasady i rozkład punktacji za poszczególne elementy wniosku.

Ocena jest rozpatrywana w czterech kategoriach:

 • Formalna, czyli zgodność z zasadami projektu. To dość oczywista kategoria i bardzo istotna.  Dlatego wniosek należy czytać również szczegółowo (o czym niżej).
 • Merytoryczna to spójność i oryginalność koncepcji zadania oraz odpowiednie narzędzia. Ocena uwzględnia też zespół realizatorów merytorycznych. Czy zatem umieściliśmy ich z imienia i nazwiska, uwzględniając i podkreślając odpowiednie doświadczenie? Łącznie aż 35 punktów na 100 możliwych. Zadajmy sobie więc pytanie, czy w opisie projektu całość brzmi spójnie i ciekawie?
 • Społeczna. Kolejne 30 punktów możemy uzyskać za odpowiedni dobór grupy docelowej, wykorzystanie więzi lokalnych, wyrównywanie szans na terenach ubogich w dostępność kultury i u osób ze szczególnymi potrzebami. Tutaj warto spojrzeć na projekt z każdej z tych perspektyw.
 • Organizacyjna – obejmuje realność budżetu i harmonogramu oraz doświadczenie organizatora jako instytucji. Czas na ponowne sprawdzenie całości projektu od pomysłu do realizacji.

Każda z ocen znajduje swoje odzwierciedlenie w wniosku. Na jego podstawie czytający wystawiają swoje noty punktowe. Dlatego też regulamin należy bezwzględnie czytać razem z wnioskiem wzorcowym.

Razem z wnioskiem wzorcowym

Wniosek wzorcowy to lektura równoważna regulaminowi. Wskazówki zawarte we wniosku są jednoznaczne i precyzyjne. A co najważniejsze, poszczególne rubryki osobno oraz wniosek jako całość odzwierciedlają 3 podstawowe kryteria oceny.  Pamiętajmy o nich cały czas; to ocena merytoryczna, społeczna i organizacyjna.

Jeżeli opisujemy grupy docelowe, to które działania odpowiadają tym grupom? Jak te grupy współpracują ze sobą? Czy wzięliśmy pod uwagę fakt, że uczniowie lubią nowe technologie, np. wszelkie gry i inne zajęcia na smartfonie? A może będą chcieli zrobić coś ciekawego na Tik-toku? Jeżeli nasz projekt ma charakter szkoleniowy, to jak opisaliśmy efekty? Zaplanowaliśmy wyjazdy na koncerty lub do teatru? Doskonale, ale może warto dodać jeszcze szczyptę wiedzy merytorycznej w trasie – choćby wspólne omówienie programu lub przygotowanie wcześniej informacji z historii muzyki czy teatru. A może uda się nam zorganizować też zwiedzanie gmachu filharmonii czy wejście do rekwizytorni? Pamiętajmy, że najważniejsze są doświadczenia, które odbieramy wieloma zmysłami.

Jeżeli wpisaliśmy partonów medialnych – to jak wygląda ich zaangażowanie w części realizacyjnej? Czy zostało ono uwzględnione w postaci wysłania press-packów zawierających nie tylko informacje o naszym projekcie, ale też dawkę rzetelnej wiedzy historycznej? Przecież przedstawiciele mediów nie muszą znać detali Bitwy Miechowskiej 1863 roku albo kontekstu historycznego fabryki fortepianów w Kaliszu.  A może warto zaplanować konferencję prasową lub sesję pytań i odpowiedzi – choćby online? Czasem patroni medialni są tylko wypełniaczem rubryki – bo coś trzeba wpisać. Czyż czasem tak nie bywa?

Kultura Interwencje wniosek

W końcu – czy zwróciliśmy uwagę na sekcję XXII. Ten fragment pokaże, że nasz projekt wpisuje się w szerszy kontekst zaplanowanych działań kulturotwórczych. Jak efekt projektu będzie rezonował w przyszłości? Czy znamy społeczność lokalną i potrafimy ocenić ich potrzeby? Jak współpracujemy z innymi instytucjami?

Detalicznie

Tak, wniosek należy przeczytać szczegółowo, punkt po punkcie. Konstrukcja może być identyczna jak w ubiegłym roku. Wiemy jednak, że ten rok nie jest taki sam jak poprzedni. W związku z tym zapisy regulaminu też będą dostosowane do bieżącej sytuacji.

Sprawdźmy, kto może wziąć udział w naborze. Jak przy innych programach realizowanych przez Narodowe Centrum Kultury, czy innych dysponentów środków MKDiN, lista beneficjentów obejmuje samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe (NGO), koła gospodyń wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG lub KRS.

Kwestie finansowe

 1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł, maksymalna – 150 000 zł.
 2. Wkład własny powinien wynosić minimum 25% budżetu zadania. Jednak w uzasadnionych przypadkach NCK może wyrazić zgodę na finansowanie projektu w 100%.

Koszty kwalifikowane

 • honoraria realizatorów zadania;
 • koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. PJM, audiodeskrypcja);
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania;
 • scena i wyposażenie;
 • koszty transportu;
 • koszty związane z wydaniem publikacji, nagrań (audio i video), przygotowaniem aplikacji mobilnych, stron internetowych podsumowujących/ towarzyszących, stanowiących część zadania;
 • poligrafia;
 • scenografia i stroje;
 • zakup biletów dla uczestników projektu;
 • noclegi, wyżywienia, ubezpieczenie;
 • koszty promocji;
 • zakup praw autorskich lub licencji;
 • nagrody;
 • koszt wynajmu przestrzeni i zabezpieczenia imprezy.

Uwaga: Nagranie audio/video z realizowanych zadań zalicza się do kosztów kwalifikowanych, ale nie może być osobnym zadaniem, a jego publikacja i dystrybucja musi być bezpłatna.

Terminy realizacji i składanie wniosku

To już ostatni punkt wśród ważnych. Zadania w ramach programu mogą być realizowane w trybie 1-rocznym, od 19 kwietnia do 29 października 2021 roku. Webinarium Kultura- Interwencje

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Wyniki pojawią się najpóźniej 3 miesiące od dnia zakończenia naboru (pamiętajcie o tym podczas tworzenia harmonogramu!).

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w naborze, nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Pełny regulamin i wniosek wzorcowy znajduje się w ogłoszeniu na stronie NCK. 

KLIKNIJ TUTAJ i zapisz się na bezpłatne webinarium o regulaminie, zasadach i wskazówkach dotyczących programu Kultura – Interwencje 2021!

 

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]