Home » Bardzo Młoda Kultura 2020 – na początek online

Czy to jest dobry moment do rozmawiania o Bardzo Młodej Kulturze?

Paweł Kamiński – dolnośląski koordynator programu  w rozmowie z Maćkiem Przestalskim w Radio Wrocław z właściwym sobie profesjonalnym podejściem do tematu – odpowiada na to pytanie.

Paweł przede wszystkim precyzyjnie i w punkt nawiązuje do celów programu,  podkreślając rolę relacji edukacji kulturowej.  A na budowanie relacji jest zawsze pora i czas. Teraz ten czas można dobrze wykorzystać – również online.  Tutaj pełny zapis rozmowy, w której wziął udział również Robert Chmielewski  – Dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych Firlej – regionalnego operatora programu.

Opracowując więc pomysł na projekt i na wniosek do programu Bardzo Młoda Kultura pamiętajmy przede wszystkim o jego celach, którymi są:

  • wzmacnianie edukacji kulturowej poprzez eliminowanie barier pomiędzy sferą edukacji a kultury;
  • rozwijanie sieci współpracy instytucji, organizacji i osób prywatnych, zajmujących się animacją i edukacją kulturową;
  • budowanie podstaw dla zintegrowanych działań z zakresu animacji i edukacji kulturowej na poziomie lokalnym i ogólnopolskim;
  • wzmacnianie zawodowych kompetencji osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową w Polsce.

 

Operatorzy regionalni działają

16 wybranych instytucji, które odpowiadają za realizację programu na terenie swojego województwa w latach 2019-2021 to operatorzy regionalni. Jako instytucje podejmują różne działania, których celem jest współpraca praktyków kultury, nauczycieli, wychowawców, animatorów. Szczególnie ważną kwestią w tych działaniach jest zbliżenie sfery kultury i sfery edukacji, dlatego też operatorzy współfinansują projekty edukacyjne i animacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane wspólnie przez pedagogów i osoby z sektora kultury.

Każde z regionalnych centrów prowadzi własną politykę informacyjną dotyczącą realizacji programu, opracowuje harmonogram pracy, czy w końcu buduje własne centra kompetencji.

Sprawdźcie więc, co słychać u Waszych operatorów.  Oto lista w poszczególnych województwach:

Maj miesiącem budowania partnerstw w edukacji kulturowej

Jednym z najważniejszych założeń realizacji projektów z programu Bardzo Młoda Kultura jest zbudowanie 3 osobowego zespołu, w skład których wchodzić będą: przedstawiciele sektora kultury, sektora edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Jakie role tworzą dobry, skuteczny i zgrany zespół można przeczytać w tekście Projektowanie gier to gra zespołowa.

Następnie należy opisać projekt i wysłać wniosek (na Dolnym Śląsku do 30 czerwca 2020).  W tym roku, analogicznie jak w ubiegłym, wsparcie otrzyma 8 inicjatyw,  każda po 10 tys. złotych. Trzeba też podkreślić, że na uczestników programu czekają też warsztaty i szkolenia.

O realizacji programu w 2020 na Dolnym Śląsku będzie opowiadał Paweł Kamiński już 14 maja 2020, o godzinie  17:00 podczas webinaru BMK#1 .  Szczegóły znajdziecie na facebooku na profilu Bardzo Młoda Kultura Dolny Śląsk.

 

Jeżeli zaś nie jesteście z Dolnego Śląska, sprawdźcie aktualności na stronach Waszych operatorów.  Może w najbliższym czasie będzie spotkanie online? Albo okaże się, że jest świetna okazja do zbudowania nowych relacji?

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]