Home » Program grantowy „Moje miejsce na Ziemi”

Do 29 lipca organizacje o charakterze non profit mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”. Fundacja ORLEN już po raz czwarty zamierza wesprzeć te instytucje, które mają pomysł i chęci, aby zmienić swoje najbliższe otoczenie z korzyścią dla lokalnej społeczności.

Jakie instytucje mogą ubiegać się o grant?

O wsparcie ubiegać się mogą organizacje non profit, w tym fundacje i stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz domy kultury, szkoły i przedszkola, inne jednostki samorządu terytorialnego, koła gospodyń wiejskich oraz parafie.

„Moje miejsce na Ziemi” – na co można przeznaczyć środki?

Baner Moje miejsce na ZiemiNa dofinansowanie mają szansę projekty ukierunkowane na polepszenie sytuacji lokalnej społeczności i odpowiadają jej potrzebom. W  ramach konkursu można zrealizować działania z kilku różnych obszarów. Powinny one jednak zostać poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb grupy docelowej. Celem projektu może być:

 • popularyzacja zdrowego stylu życia – kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu, zarówno społecznemu jak i ekonomicznemu;
 • podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego;
 • zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwój edukacji, kultury i sztuki;
 • poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt;
 • edukacja w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Projekty powinny zostać zrealizowane w okresie od 29.10.2021 r. do 30.06.2022 r.

Koszty kwalifikowane dotacji obejmują:

 • materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji projektu;
 • podróże, transport uczestników, przewóz materiałów;
 • promocję;
 • koszty administracyjne bezpośrednio związane z projektem – w tym np. artykuły biurowe, druk i wysyłka materiałów, wynajem pomieszczeń, w których przeprowadzane będą działania;
 • wynagrodzenia dla specjalistów zatrudnionych do realizacji projektu.

Nowoczesne sposoby na zachowanie dziedzictwa

Zrób własną pocztówkę!Badania pokazują, że gry to jeden z najlepszych sposobów, aby dotrzeć do młodych odbiorców. Dzięki wykorzystaniu grywalizacji znacznie łatwiej jest zainteresować młodzież lokalnym dziedzictwem, historią i tradycjami. W przypadku projektów w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi” warto zlecić stworzenie mobilnej gry miejskiej naszemu zespołowi specjalistów!

Grę da się zrobić ze wszystkiego. Co to znaczy? Podstawę fabuły mobilnych gier terenowych stanowić może lokalna historia, mniej znani bohaterowie pochodzący z Twojej miejscowości lub postaci ważne dla mieszkańców. Wystarczy pomysł, który we współpracy z Good Games zmieni się w angażującą graczy historię.

Biblioteki w całej Polsce tworzą rocznie kilkaset mobilnych gier miejskich, które mają szansę zainteresować młode pokolenia nawet najtrudniejszymi tematami. Na przykład związanymi z historią lub tradycjami wybranego regionu. Zobacz relację wideo i przeczytaj o najnowszych realizacjach!

Masz pomysł na grę miejską w Twojej miejscowości? A może chcesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu gier z wykorzystaniem fińskiej technologii ActionTrack? NAPISZ DO NAS na adres info@goodgames.pl!

Wysokość dofinansowania

Fundacja Orlen zamierza przeznaczyć łącznie 2 miliony złotych na realizację programu „Moje miejsce na Ziemi”. Fundusze otrzyma 200 podmiotów, a środki zostaną rozdzielone na cztery „koszyki grantowe”:

 1. 70 projektów po 5 tys. zł
 2. 70 projektów po 10 tys. zł
 3. 50 projektów po 15 tys. zł
 4. 10 projektów po 20 tys. zł

Jak złożyć wniosek w programie „Moje miejsce na Ziemi”?

Aplikacja do programu odbywa się przez generator wniosków na stronie Fundacji ORLEN. Jeden podmiot może zgłosić tylko jeden projekt.

Wnioski należy składać w terminie od 21.06.2021 roku do 29.07.2021 roku, wyniki zaś będą znane 29.10.2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją regulaminu.

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]