Home Aktualności Ochrona wizerunku w grach mobilnych – rady praktyczne

Ochrona wizerunku w grach mobilnych – rady praktyczne

by Alicja Krawczyńska
Opublikowano:

Na czym polega ochrona wizerunku? Przygotowując grę mobilną zazwyczaj planujemy jej uroczystą premierę. Podczas…

ochrona wizerunku

Na czym polega ochrona wizerunku?

Przygotowując grę mobilną zazwyczaj planujemy jej uroczystą premierę. Podczas takich wydarzeń robimy dokumentację zdjęciową, którą potem wykorzystujemy do promocji naszej instytucji w środkach masowego przekazu. 

Sposób w jaki będziemy rejestrować i przetwarzać wizerunek decyduje o tym, czy będziemy zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących nie tylko przetwarzania wizerunku, ale także ochrony danych osobowych.

Podstawy prawne

Wizerunek każdego człowieka jest chroniony przepisami kodeksu cywilnego (art. 23) oraz ustawy o prawie autorskim. W polskim prawie nie znajdziemy jego dokładnej definicji, dlatego powszechnie przyjmuje się, że wizerunkiem jest każda podobizna danej osoby, która pozwala ją rozpoznać.  Na czym więc w praktyce polega ochrona wizerunku?

Art. 81 ustawy o prawie autorskim jednoznacznie stwierdza, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby, którą przedstawia. Zasada ta nie dotyczy osób powszechnie znanych, jeżeli wizerunek powstał w związku z wykonywaniem przez nią funkcji publicznych (np.: zawodowych) oraz osób, których wizerunek stanowi część większej całości (art. 81. ust. 2, pkt 2) – np. zgromadzenia, koncertu, imprezy, wernisażu, itp.  Potocznie przyjmuje się, że chodzi tu o zdjęcia grupowe i niepozowane. Interpretacja tych przepisów często budzi wątpliwości. Ile osób powinno być na takim zdjęciu, czy twarze mogą być wyraźne, jak je podpisywać, itp.

W takich przypadkach warto zastosować następującą sztuczkę. Spójrzmy na zdjęcie i wyobraźmy sobie, że usuwamy z niego 1 osobę (np.: taką najlepiej widoczną). Jeżeli nadal będzie one przydatne dla naszej relacji, nie zmieni się jego ogólna wymowa – to znaczy, że rozpowszechnienie tego zdjęcia nie wymaga zgody umieszczonych na niej osób. Oczywiście bezwzględnie nie robimy zdjęć typowo portretowych.

Przetwarzanie danych

Przygotowując relację fotograficzną z przebiegu gry mobilnej musimy  się zastanowić jak będziemy podpisywać zdjęcia. W tym miejscu ochrona wizerunku łączy się z przetwarzaniem danych osobowych. To bardzo ważne – bo jeżeli użyjemy np.: imion i nazwisk, imion i klasy i szkoły (zakładu pracy) to spowodujemy, że osoby na tych zdjęciach będą możliwe do identyfikacji, a więc będziemy musieli uzyskać odpowiednie pisemne zgody na przetwarzanie danych osobowych.   (Więcej na ten temat w tekście „Ochrona danych osobowych w grach mobilnych – rady praktyczne„).

Jeżeli nie będziemy przetwarzać danych osobowych uczestników gry, powinniśmy pamiętać o:

  1. robieniu wyłącznie zdjęć grupowych i niepozowanych,
  2. podpisywaniu zdjęć w sposób uniemożliwiający identyfikację osób, które się na nich znajdują,
  3. umieszczeniu w regulaminie informacji, że podczas gry będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna, a brak akceptacji regulaminu uniemożliwia uczestnictwo w zabawie; jeśli to możliwe to umieszczamy także taką widoczną informację, np.: w punkcie startowym, na plakacie promującym grę, itp.),

Przykładowy zapis w regulaminie: „Podczas gry będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna o charakterze reportażowym. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na upowszechnienie wizerunku w celach promocyjnych związanych z działalnością Biblioteki…”

Uwaga! Nawet akceptacja regulaminu nie upoważnia nas do rozpowszechnia zdjęć obraźliwych, ośmieszających lub pokazujących tę osobę w szczególnie niekorzystnej sytuacji!

Zdjęcia i filmy podczas gry

ActionTrack umożliwia tworzenie questów, w których uczestnicy samodzielnie wykonują zdjęcia i przesyłają je na nasz serwer. Jeżeli chcemy te zdjęcia rozpowszechniać, to musimy uzyskać dwie zgody:

  1. na przetwarzanie wizerunku osoby, która jest na zdjęciu (w przypadkach gdy nie spełnia ono warunków zdjęcia reportażowego),
  2. na wykorzystanie zdjęcia – od jego autora – warunek ten można spełnić umieszczając odpowiedni zapis w regulaminie.

Przykładowy zapis w regulaminie: „Uczestnik udziela organizatorowi licencji na bezpłatne wykorzystanie w celach promocyjnych zdjęć swojego autorstwa zrobionych w ramach realizacji zadań gry. Udzielenie licencji nie oznacza przeniesienia praw autorskich.”

Usunięcie zdjęć

Czasem zdarza się, ze pomimo wcześniejszej akceptacji regulaminu gry, któryś z uczestników zażąda od nas usunięcia zdjęć z jego wizerunkiem. Takie zdjęcia najlepiej wycofać w z publikacji, nawet jeśli spełniają warunki zawarte w art.82. ust 2 pkt 2 prawa autorskiego, ponieważ możemy zostać oskarżeni o naruszenie dóbr osobistych. Odpowiadanie na nieuzasadnione oskarżenia będzie dla nas bardziej kłopotliwe niż usunięcie kilku zdjęć.

Warto pamiętać, że w przypadku tworzenia i upowszechnienia dokumentacji filmowej również obowiązują wyżej przedstawione zasady. Mamy jednak do dyspozycji jedno ułatwienie. Jeśli w relacji chcemy umieścić wywiad z którymś z uczestników, możemy go poprosić o wyrażenie zgody przed kamerą (w przypadku niepełnoletnich osób zgodę wyraża opiekun). Fragment nagrania ze zgodą zachowujemy w swojej dokumentacji.

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).
  2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).

 

Zobacz także