Home » „Moje Miejsce na Ziemi” – program grantowy Fundacji Orlen

Miejsce to nie tylko materialna przestrzeń, to także lokalna kultura, społeczność ludzi, ich działania, wspólne doświadczenia i wspomnienia. Miejsca zachowują swoją tożsamość, choć nieustannie podlegają zmianom. Za ich ciągły rozwój odpowiedzialne są instytucje publiczne, ośrodki kultury… i Ty!

O programie „Moje miejsce na Ziemi”

3 mln zł dla 300 projektów – takie wsparcie oferuje Fundacja ORLEN dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury, szkół, przedszkoli, kół gospodyń wiejskich lub parafii, które stworzą projekty związane ze swoją małą ojczyzną i dedykowane jej mieszkańcom. Kluczowe jest zaangażowanie różnych lokalnych podmiotów i integracja mieszkańców oraz spełnienie ich społecznych potrzeb.

Projekty zostaną dofinansowane w 100% (bez wkładu własnego) w czterech kategoriach:
a) granty o wartości równej 5.000 zł – liczba zaplanowanych grantów – 120;
b) granty o wartości równiej 10.000 zł – liczba zaplanowanych grantów – 90;
c) granty o wartości równej 15.000 zł – liczba zaplanowanych grantów – 60;
d) granty o wartości równej 20.000 zł – liczba zaplanowanych grantów – 30.

Każdy projekt, którego celem jest pomoc lokalnej społeczności ma szansę na dofinansowanie
w konkursie. Projekt musi jednak dotyczyć następujących obszarów:

 • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji (np. ustawienie stojaków na rowery,
  doposażenie klubu sportowego, dofinansowanie budowy skateparku);
 • działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia (np. warsztaty na temat zdrowego
  żywienia);
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu (np. doposażenie świetlicy
  środowiskowej, organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, inicjatywy
  budujące wspólnoty międzypokoleniowe);
 • podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego (np. zajęcia edukacyjne dla dzieci z
  zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego);
 • zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki (np.
  renowacja lokalnych zabytków, upamiętnienie osoby ważnej dla mieszkańców,
  stworzenie muralu, mobilne biblioteki);
 • poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zwierząt(np. budowa budek dla
  ptaków czy uli miejskich, stworzenie ogrodu społecznego).
 • podnoszenia świadomości ekologicznej na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju
  (np. warsztaty zero waste).

Opowiedz o swoim miejscu

Czy znasz jego historię?  Każde miejsce ma swoich bohaterów. To nie pomniki świadczą o ich wielkości, ale opowieści przekazywane następnym pokoleniom. W dzisiejszych czasach sposoby utrwalania historii są nieograniczone. Opowieści mogą przybrać formę gier planszowych, terenowych, mobilnych, a nawet gier w technologii VR!  Zobacz jak to zrobić: https://goodgames.pl/actiontrack/

Pamiętasz lokalne bajki i legendy?

Sprawdź jak inne instytucje, z mniejszych i większych miejscowości, przemieniły lokalne opowiadania w nowoczesne aplikacje, które pozwalają doświadczyć magicznych wydarzeń w rzeczywistości! Inspiracje znajdziesz na naszym profilu na facebooku.

Masz pomysł na wspólne działanie dla wszystkich mieszkańców?

Spotkanie nie musi opierać się tylko na zabawie. Orlen - program "Moje miejsce na ziemi"

Dobrym pomysłem może być organizacja szkolenia, które przyczyni się do rozwoju różnych środowisk i ich liderów. Spraw, aby lokalne instytucje stały się ośrodkami innowacji i centrum życia społecznego. Propozycje szkoleń Good Books znajdziesz tutaj: https://goodbooks.pl/szkolenia-i-warsztaty-dla-bibliotekarzy/.

Skonsultuj swój pomysł

Jeżeli macie pytania dotyczące programu można napisać na adres mailowy: mojemiejsce@orlen.pl. Na stronie Fundacji Orlen umieszczono też ciekawy materiał informacyjny dotyczący najczęściej zadawanych pytań.

Podsumowanie

Termin składania wniosków: 7 kwietnia 2020, roztrzygnięcie zaplanowano do 24 kwietnia 2020 r.
Termin realizacji projektów: 1 czerwca 2020 – 31 czerwca 2021.
Wnioski należy składać online na stronie: https://grantydarserca.orlen.pl
Jeden podmiot może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
Regulamin programu znajduje się na stronie: https://fundacja.orlen.pl

Zapraszamy do kontaktu – omówimy Wasz pomysł i przygotujemy wyceny działań do wniosku.

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]