Home Aktualności „Koalicje dla Niepodległej” #WIKTORIA 1920

„Koalicje dla Niepodległej” #WIKTORIA 1920

by Alicja Krawczyńska
Opublikowano:

Koalicje dla Niepodległej. Program, który pozwala instytucjom kultury zdobyć dofinansowanie na projekty, które upamiętnią Bitwę Warszawską 1920 roku.

Koalicje dla Niepodległej

Rok 1920. Generał Sikorski pewnym atakiem zdobył Nasielsk. Generał Krajewski kierował 18. Dywizją Piechoty w walce pod modlińską twierdzą. Marszałek Piłsudski dowodził grupą manewrową, która przełamała obronę bolszewicką w rejonie Kocka i Cycowa, a następnie zaatakowała nacierające na Warszawę wojsko bolszewickie.

Bitwa Warszawska, potocznie zwana Cudem nad Wisłą, miała znanych i nieznanych bohaterów. Była ukoronowaniem wielu działań i walk o niepodległość. Dzisiaj, równe 100 lat później, mamy świetną okazją do uczczenia jej pamięci.

 

Program dotacyjny ,,Koalicje dla Niepodległej”.

Z pomocną dłonią wychodzi do nas program dotacyjny ,,Koalicje dla Niepodległej”, który daje duże możliwości działania i świętowania.

Dlaczego ten program jest wyjątkowy?
 • brak obowiązku wkładu własnego,
 • wymóg stworzenia koalicji z innymi instytucjami.

Program umożliwia realizację projektów bez wkładu finansowego ze strony instytucji, czyli dofinansowanie może wynosić nawet 100% wartości projektu. Warto jednak wiedzieć, że 10% inwestycji ze strony instytucji zapewni nam dodatkowe 2 pkt. (a każdy grantobiorca z pewnością wie, że jeden punkt może być na ,,wagę złota”).

Dlaczego wymagana jest koalicja? 

Świętować najlepiej w większym gronie. Toteż wymogiem projektowym programu jest stworzenie koalicji. Do współpracy należy zaprosić co najmniej dwóch partnerów. Zostać mogą nim m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 • archiwa państwowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 • uczelnie publiczne lub niepubliczne
 • państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą – np. Good Books
 • organizacje pozarządowe;
 • publiczne i niepubliczne szkoły.

Pomyślcie, jakie miejsce w Waszym mieście jest obiektem użyteczności publicznej i skupia społeczność. Do współpracy możecie zaprosić straż pożarną, dworzec PKP, organizacje pozarządowe (NGO), projektantów gier lub firmy szkolące (prowadzące działalność gospodarczą). Najważniejsze, aby Wasi partnerzy dobrze wpisywali się w projekt. Jak zawsze – liczy się pomysł i spójna koncepcja.

 

Kwalifikowane działania

W ramach programu możecie realizować:

 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;
 • lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
 • wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
 • rekonstrukcje wydarzeń historycznych;
 • działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

Warto zastanowić się nad działaniami, które będą bezpieczne do zrealizowania podczas pandemii. Ministerstwo wskazuje formę online jako działanie kwalifikowane. Warsztat przeprowadzony w takiej formie pozwala dotrzeć do większej liczby odbiorców. W związku z tym proponujemy Wam tematy szkoleń:

 • Edukacja dla młodzieży w bibliotece – jak zainteresować młode pokolenia historią?
 • Gry terenowe w zachowaniu dziedzictwa lokalnego i kultywowaniu pamięci historycznej. Praktyka, techniki, oprogramowanie.

ActionTrack i #Wiktoria1920 – opowiedz historię przez grę lub quest

Mobilne gry miejskie, questy literackie czy też historyczne cieszą się niesłabnącą popularnością – taką grę możecie stworzyć na aplikacji ActionTrack. Umożliwia to kultywowanie pamięci w interaktywny sposób i świetnie trafia do młodzieży. Gra może prowadzić przez ważne punkty na mapie waszej miejscowości i kończyć się wspólnym świętowaniem na mecie. Jednocześnie każda mobilna gra czy też quest świetnie opowie historię zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, zatopionych w narracjach jakie oferują gry.

Szukaj inspiracji

Najważniejszy jest pomysł. Poszukaj inspiracji u siebie w mieście. Może jesteście regionem w którym odbywały się bitwy, przechodziły natarcia sowieckie lub kontrataki polskie? Lokalne muzeum również może aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu? Jak Wasza miejscowość jest powiązana z odzyskaniem niepodległości?

Kopalnią ciekawych informacji jest też strona programu Niepodległa.

Pamiętaj, aby zacząć od koncepcji i określenia głównego celu. Później zastanówcie się, jak to osiągnąć.

Ważne informacje i terminy.

 1. Wnioski można składać do 15 lipca 2020 roku do godziny 15:59.
 2. Minimalna kwota dofinansowania to 10 000 zł. brutto.
 3. Maksymalna kwota dofinansowania to 40 000 zł. brutto.
 4. Dodatkowe punkty można zdobyć za zaktywizowanie grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych oraz umożliwienie dialogu grup uznawanych za stereotypowe na siebie zamknięte.
 5. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac
 6. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 3 sierpnia 2020 roku do 20 października 2020 roku.

Koalicja z Good Books i Good Games

Możecie podjąć się koalicji z nami. W jaki sposób możemy współpracować?

 • projektowanie gier miejskich lub quizów na innowacyjnej aplikacji ActionTrack.
 • szkolenia związane z historią regionu i aktywizacją lokalnej społeczności.

Napiszcie do nas, jeśli powyższe działania wpisują się w Waszą koncepcję. Ponadto możemy przeszkolić Was z przygotowania gier miejskich i innych działań angażujących mieszkańców do aktywności. Z pewnością razem stworzymy wyjątkową koalicję.

Zobacz także