Home » Historia 1917-1922 opowiedziana mobilną grą terenową

„Koalicje dla niepodległej” to kolejny z programów dotacyjnych Biura Programu Niepodległa. Zgodnie ze strategią obchodów 100-lecia niepodległości Polski, program umożliwia realizowanie różnorodnych działań związanych z budową świadomości na temat wydarzeń sprzed 100 lat.  Jego istotą jest pamięć i świadomość regionalna, w sposób szczególny dotycząca lat 1917-1922, kiedy tworzyło się nowe państwo. 

Świętowanie niepodległości- „Koalicje dla niepodległej”

Wachlarz działań, które dofinansowuje Biuro programu jest bardzo szeroki. Zakłada partycypację obywatelską i udział w działaniach związanych z szeroko rozumianymi obchodami rocznicy odzyskania niepodległości i budowy polskiej państwowości. Przede wszystkim liczą się inicjatywy obywatelskie a także inspirowanie działań, które zakładają współpracę. Dlatego też dotacje będą przyznawane projektom zgłaszanym przez samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe w porozumieniu z co najmniej dwoma partnerami. Łączna pula dotacji wynosi 2 mln złotych, a wartość pojedynczego dofinansowania od 2 do 20 tysięcy złotych.

Elastyczna formuła projektowania i realizowania gier mobilnych przy wykorzystaniu narzędzia ActionTrack, wspiera podobne wartości: wspólne poszukiwanie źródeł, współpracę w zespole i współodpowiedzialność, zaś rozgrywki mogą angażować szerokie grupy społeczne.

Oto 5 kroków jak zaprojektować terenową grę mobilną w Waszym regionie, bazując na dofinansowaniu z programu Niepodległa.

1. Stwórzcie koalicję

Chociaż słowo koalicja może mieć polityczny wydźwięk, sojusz podobnie, to przede wszystkim chodzi o współpracę mieszkańców w najmniejszych miastach, miasteczkach, wsiach lub gminach.  Program „Koalicje dla Niepodległej” stawia bowiem na pamięć regionalną i poczucie wspólnoty oparte o wartości, które są wpisane w tradycję i przeszłość, a również ważne tu i teraz: wolność, solidarność, poszanowanie godności i praw człowieka.

Dlatego też program wymaga, żeby do projektu zaprosić co najmniej dwóch partnerów.  W praktyce to sąsiedzi i znajomi z różnych instytucji i organizacji, takich jak: ośrodki kultury, parafie, przedszkola, szkoły, uczelnie, stowarzyszenia i fundacje, a nawet spółdzielnie mieszkaniowe czy firmy prowadzące działalność gospodarczą i urzędy gminy czy powiatu.  Do złożenia wniosku wystarczy formuła podpisanego porozumienia z dwoma partnerami.

2. Weźcie pod lupę 5 lat z historii swojego regionu 1917-1922

Zastanówcie się wspólnie, jak wyglądała historia regionu w czasach 1917-1922. W ubiegłym roku świętowaliśmy 100 Niepodległości, ale nie mniej ważne są wydarzenia, które poprzedziły tę historyczną datę oraz wydarzenia, które miały miejsce później.  Praktycznie, przez trzy kolejne lata od 1919 roku Polska na nowo stawała się jednym państwem.  A jakie były losy Waszego regionu? Być może macie już gotowe materiały źródłowe i pomysły na projekt? Może znacie jakiś ciekawy wątek historii, który warto poznać głębiej? A może w archiwach szkoły lub parafii leży stos starych gazet albo fotografii?

3. Podążajcie śladami świadków tamtych czasów

Świadkiem historii może być człowiek, ale może też być las lub cmentarz, ulica i budowle. Doświadczenia wielu instytucji pokazują, że lokalne historie są najciekawsze. Doskonale wiedzą o tym animatorzy kultury, a program „Koalicje dla niepodległej” wspiera wspólne poszukiwania tych historii. Odwołując się do regulaminu programu czytamy, że działania mogą obejmować warsztaty, konkursy, rajdy tematyczne i spacery oraz prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym. Mogą też być działania służące dokumentacji lokalnego dziedzictwa kulturowego.

4. Zamieńcie fakty historyczne na fabułę mobilnej gry terenowej

Projektowanie fabuły gry terenowej na podstawie zebranych materiałów to bez wątpienia najbardziej kreatywny wątek projektu z wykorzystaniem narzędzia ActionTrack. To moment, kiedy historia zamienia się w zadania, a jej uczestnicy stają się bohaterami gry. ActionTrack, jako proste i intuicyjne narzędzie pozwala na wyzwolenie energii i bezpośrednie zaangażowanie młodzieży. Wdrożenie ActionTrack pozwoli również zaprojektowanie mniejszych gier, które mogą być dopasowane do różnych grup odbiorców, na przykład  w  edukacji wszesnoszkolnej, rodzinnych spacerach czy lekcjach bibliotecznych.

5. Zorganizujcie piknik lub festyn z grą terenową

Fabuła premiery gry można być naprawdę różna – z doświadczenia wiemy, że inwencja i kreatywność organizatorów kultury jest naprawdę nieograniczona. Zaś regulaminu programu „Koalicje dla niepodległej” czytamy, że wspiera on szereg działań animacyjnych opartych na interakcji i współdziałaniu.

Warto mieć na uwadze, że możliwości ActionTrack to taże wysyłanie odpowiedzi i zdjęć w trakcie gry. Dlaczego więc nie wyświetlić galerii uczestników – żywych świadków historii 2019? Gra, która powstanie w ActionTrack może być wykorzystana ponownie, na przykład jako element wycieczek szkolnych.

Podsumowując, najważniejsze założenia programu „Koalicje dla niepodległej” to:

  • koalicja z co najmniej dwoma partnerami
  • regionalne wydarzenia z lat 1917-1922
  • dofinansowanie projektu do 20 tys.
  • czas realizacji od 26 sierpnia 2019  do 20 listopada 2019 roku
  • zgłoszenia tylko do 15 lipca za pośrednictwem strony www.niepodlegla.gov.pl

Jeżeli artykuł zainspirował Was do napisania wniosku, zapraszamy do kontaktu info@goodgames.pl. Przygotujemy pełną ofertę wdrożenia i warsztatów.

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]