Home » Bez wkładu własnego w programie „Patroni Roku”

Wśród nich są takie wybitne postacie jak: Święty Jan Paweł II, Hetman Stanisław Żółkiewski, Leopold Tyrmand, Roman Ingarden, Jan Kowalewski oraz Ojciec Józef Maria Bocheński.

Kolejne 2 motywy wiążą się z wydarzeniami sprzed stu lat.  Konkretnie dotyczą  one Bitwy Warszawskiej i Zaślubin Polski z Morzem w Pucku.  Ostatnim zaś wskazanym motywem tematycznym jest fizyka.

 

Innowacyjność i komunikacja na odległość:

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną organizatorzy zmodyfikowali założenia dotyczące form konkursowych działań. Tym razem będzie się liczyło pomysłowe wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej.

Na stronie Fundacji LOTTO, w zakładce o programie widnieje na ten temat wyraźna informacja:

Dlatego też w konkursie będą rozpatrywane jedynie projekty, które otrzymają minimum 50% średniej oceny w pierwszym etapie oceny merytorycznej w kryterium: „Forma Projektu uwzględniająca bezpieczeństwo beneficjentów, wykorzystanie środków komunikacji na odległość oraz pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność.”

 

Wkład własny nie jest wymagany

Wnioski w programie mogą zgłaszać wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury czy biblioteki. Regulamin w sposób ogólny uzupełnia katalog potencjalnych beneficjentów dodając również sformułowanie „wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego”.

Konkurs przewiduje 2 pułapy wsparcia (koszyki):

  • koszyk A: od 1000 zł do 19 999 zł  – nie jest wymagany wkład własny. Grant otrzyma 8 projektów.
  • koszyk B: od 20 000 zł do 30 000 zł. Dla projektów o wartości koszyka B wnioskodawcy muszą zapewnić wkład własny w wysokości 20% całości kosztów swojego projektu. Grant z koszyka B otrzyma 5 projektów.

 

„Patron Roku” w mobilnej grze terenowej?

Dlaczego nie? Na początek przyglądnijmy się regulaminowej liście form działań, na które można uzyskać grant. Konkurs przewiduje upamiętnienia „Patronów Roku” w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych czy wydawnictw a także wymienia wiele rodzajów wydarzeń, takich jak: konferencje, spotkania, sympozja, webinaria; koncerty czy wystawy lub audycje radiowe i telewizyjne.  To są sprawdzone metody angażowania społeczności, szczególnie ten bardziej wymagającej, korzystającej z form życia kulturalnego.

A jak zaangażować młodsze pokolenie? Pokolenie, dla którego telefon również przed pandemią był powszechnym narzędziem komunikacji z rówieśnikami. Oczywiście 3 miesiące przymusowej izolacji zwiększyły wykorzystanie tego narzędzia do budowania relacji. Dodatkowo telefon był i jest źródłem wiedzy. Jeżeli zapytany nastolatek nie będzie pamiętał kiedy była Bitwa Warszawska natychmiast sprawdzi to w telefonie.

Dlatego też doskonałą metodą zaangażowania młodzieży jest opracowanie mobilnej gry terenowej w aplikacji ActionTrack. Można to połączyć z warsztatami dla młodych osób (game jam), internetową wystawą. Gotowe gry mogą być wydarzeniem plenerowym a mogą być też metodą na współzawodnictwo na odległość.

W naszych „Aktualnościach” znajdziecie wiele przykładów wykorzystania gry mobilnej i warsztatów jako angażującej metody pracy z młodzieżą.

Z całą pewnością zaś będą innowacyjne, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie młodzież ma ograniczone możliwości kreacji i wyrażania siebie przez udział w takich projektach. Wszystkie powyżej wymienione formy, takiej jak: wydarzenia plenerowe, warsztaty, aplikacje oraz innowacyjność regulamin programu wskazuje jako formę działania w konkursie.

Fundacja przyjmuje wnioski do 5 lipca 2020, a wszystkie informacje szczegółowe znajdują się na stronie konkursu: https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/

Jeżeli chcecie przygotować mobilną grę terenową  do programu „Patroni Roku 2020” napiszcie: info@goodgames.pl.
Omówimy pomysł i dostosujemy działania.

Zobacz także

[mc4wp_form id=”1853″]